Categorie: <span>Verkiezingen</span>

SAMENLEVEN

Voor behoud van een toegankelijk cultureel en sportief aanbod voor een goed functionerende gemeenschap.   Lees meer over onze standpunten bij Cultuur Sport Onderwijs Jeugd / jongeren Ouderen   Terug naar onze standpunten, onze kernpunten of ons PrOgramma.

FINANCIËN

Voor versterken van de financiële positie door terugdringen van de schuld en zoeken van extra inkomsten door het ontwikkelen van verantwoorde bedrijvigheid.   Lees meer over onze standpunten bij Economie Financiën Werk en werkgelegenheid Ondernemers   Terug naar onze standpunten, onze kernpunten of ons PrOgramma.

REGIO

Voor samenwerken in de regio in een democratische bestuursvorm voor onze gemeenschap, met waarborgen voor invloed en controle.   Lees meer over onze standpunten bij Regio Bestuur en participatie Omgevingswet Waterbeheer   Terug naar onze standpunten, onze kernpunten of ons PrOgramma.

Team PrO

TEAM PrO IS BEKEND! PROGRESSIEF OEGSTGEEST STELT KANDIDATENLIJST VAST Persbericht   Progressief Oegstgeest (PrO) is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. Afgelopen maandag hebben veel leden van PrO de sneeuw getrotseerd en op een Algemene Ledenvergadering met enthousiasme ingestemd met een door de kandidatencommissie voorgestelde kandidatenlijst. Al eerder …

Tim van Tongeren stopt

Aldus de kop boven een kort artikeltje in het Leids Dagblad van zaterdag 2 december. Al eerder gaf Tim in de laatste twee algemene ledenvergaderingen van onze partij te kennen dat hij na de komende verkiezingen in maart 2018, niet weer opnieuw zou opteren voor een raadslidmaatschap. Dit is nu …

Het PrOgramma staat vast!

Op de goed bezochte ALV van 15 november hebben de leden van Progressief Oegstgeest het programma voor de komende raadsverkiezingen vastgesteld. De vergadering bleek tamelijk eensgezind over de tal van amendementen die tevoren waren ingediend. De meeste amendementen waren nuttige aanvullingen en konden al rekenen op een positief advies van …