Progressief Oegstgeest

Standpunten

Hieronder vind je onze belangrijkste standpunten. Wil je het volledige verkiezingsprogramma lezen? Klik hier.

Wonen

Wij willen snel en veel nieuwe duurzame en betaalbare woningen in Oegstgeest voor starters, doorstromers en ouderen.

Gelijke kansen

Oegstgeest moet inclusiever. Geen kind mag opgroeien in armoede. We bezuinigen niet op het minimabeleid ondanks oplopende gemeenteschuld. We bestrijden racisme en uitsluiting van mensen met een andere levensovertuiging, beperking of seksuele geaardheid. 

Energietransitie

De transitie naar duurzame energie is voor en van iedereen. Wij willen samen met inwoners in een burgerberaad oplossingen zoeken. Zo maken we ons dorp klaar voor de toekomst.

Onderhoud op orde

We investeren de komende jaren in het verbeteren van wegen, bruggen, plantsoenen, riolen en speelplaatsen, zodat deze veilig en netjes zijn. Voorbeelden hiervan zijn de Rijnzichtweg, Kwaakbrug, Dorpsstraat, verschillende speeltoestellen en oevers.

Jeugd

De jeugd is de toekomst! In deze moeilijke Coronaperiode vinden wij juist de stem van de jeugd belangrijk. Wij willen dat er een jongerenraad en een jongerenbudget komt, waarmee jongeren zelf ideeën in de praktijk kunnen brengen. Jongeren die zorg nodig hebben, krijgen tijdig passende professionele hulp.

Groen

Straten moeten groener worden. Van schoolpleinen en speeltuinen willen we natuurspeelplaatsen laten maken. Winkelcentra en bedrijventerreinen moeten groener worden. Wij willen meer bomen omdat dit goed is voor mens en dier.

Veilig en schoon verkeer

Oegstgeest moet veilig en schoon zijn. Daarom willen wij meer 30 km wegen, zodat iedereen veilig kan fietsen. We willen meer laadpalen voor elektrische auto’s. Er moeten meer en betere fietspaden en stallingen komen. We willen geen vervuilende vrachtwagens in het dorp.

Winkels, cultuur en maatschappelijke activiteiten

Een levendig centrum is een kloppend hart. We investeren in onze winkelcentra. We behouden de bibliotheek als cultureel en maatschappelijk centrum op een centrale plaats. De gemeente zorgt voor plekken waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Schiphol

Wij willen minder overlast van Schiphol. We zetten in op krimp van Schiphol en zijn dus tegen de aanleg van een tweede Kaagbaan. We willen minder vluchten en een einde aan nachtvluchten.