Progressief Oegstgeest

Fractie

Melanie van Driel (Fractievoorzitter)

Melanie woont ondertussen al zes jaar in het prachtige Oegstgeest. Ze is zowel in haar werkzame level als in haar vrije tijd vrijwel altijd bezig met politiek. Naast haar rol in de Oegstgeester gemeenteraad is zij politicoloog. In oktober 2023 heeft zij haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Utrecht afgerond. Dit onderzoek was gericht op de politieke impact van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Voor aanvang van haar promotieonderzoek werkte ze als docent bestuurskunde bij de Universiteit Leiden. Melanie zit ook in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties en is mentor voor beginnende vrouwelijke politici bij Stem op een Vrouw.

“Vanaf het moment dat ik kon stemmen ben ik politiek actief. Eerst als campagnehulpje, daarna in lokaal en provinciaal partijbestuur voor GroenLinks. Sinds zes jaar heb ik de eer om fractievoorzitter van Progressief Oegstgeest te zijn. Ik ben politiek actief geworden omdat ik wil bijdragen aan een duurzamer, en socialer Nederland. Waar iedereen zich thuis kan voelen en kansen krijgt om tot bloei te komen. Waar de natuur wordt beschermd en we serieuze stappen zetten richting verduurzaming.

Oegstgeest verdient – naar mijn mening – een ambitieus bestuur en een ambitieuze gemeenteraad. Een gemeenteraad die zich inzet om de Oegstgeester gemeenschap prettig te laten wonen, werken en leven. Wat Oegstgeest voor mij kenmerkt is dat de inwoners enorm betrokken zijn, en de groene omgeving van grote waarde achtten. Oegstgeest als sociale en groene gemeente. Ik zet mij graag met en voor onze inwoners in om dit unieke karakter te versterken, en in de toekomst een groene, sociale en open gemeente te garanderen.

Als fractievoorzitter is het mijn taak de politieke lijn zoals vastgelegd in ons verkiezings- en ons coalitieakkoord te bewaken. Daarnaast ben ik lid van de Commissie Ruimte en de Commissie Audit (financiën). In algemene zin zijn mijn portefeuilles integriteit, leefomgeving, ruimtelijke plannen, financiën, grondexploitatie, (maatschappelijk) vastgoed (incl. onderwijshuisvesting), wonen, volkshuisvesting en algemene zaken die raken aan samenwerking in de Leidse Regio. Ik assisteer daarnaast waar nodig bij de portefeuilles dorpsmarketing, milieu en duurzaamheid, natuur- en groenbeleid, sport, verkeer en vervoer, economie en werkgelegenheid.”

Contact: mail Melanie

 Tom Groot (Raadslid)

Tom woont sinds 1995 met veel plezier in Oegstgeest, samen met zijn partner en twee dochters die inmiddels uit huis zijn. Hij werkt als hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is onze financiële specialist.

“In mijn vrije tijd ben ik altijd in het dorp actief geweest, momenteel als voorzitter van de stichting Vrienden van het Dorpscentrum. Sinds mijn studententijd ben ik lid van de Partij van de Arbeid en ben in de jaren tachtig actief geweest in de afdeling, gemeente en gewest Utrecht. Ik wil als raadslid graag dat ons dorp een warme, sociale thuisbasis is voor alle inwoners, ongeacht herkomst en geaardheid. Ik wil in de komende jaren vanuit de raad de sociale cohesie in het dorp bevorderen, het mooie karakter van het dorp behouden en actief werken aan het verbeteren van de voorzieningen voor zowel jongeren als ouderen. De middelen van de gemeente zijn beperkt en ik ga met energie de uitdaging aan om de kwaliteit van ons dorp te verbeteren met oog voor de lange termijn financiële levensvatbaarheid van Oegstgeest als zelfstandige gemeente.”

Contact: mail Tom

Nico Janssen (Raadslid)

Mijn naam is Nico Janssen en sinds 2016 ben ik woonachtig in Oegstgeest. Met mijn gezin ben ik, na 20 jaar werkzaam geweest te zijn in diverse ontwikkelingslanden, in Oegstgeest komen wonen. Ik ben werkzaam in Leiden bij de IKEA Foundation. Ik zit sinds 2018 in de raad namens Progressief Oegstgeest en heb me daar vooral ingezet voor een groen Oegstgeest waar plaats is voor iedereen. In deze raadsperiode heb ik me dan ook sterk gemaakt voor een beter bomenbeleid en beheer van het groen, waarbij bewoners helpen kiezen hoe het groen in hun straat eruitziet. Er is op dit gebied gelukkig al veel verbeterd, al kan het natuurlijk altijd beter.

Daarnaast heb ik me ingezet voor een gelijkere verdeling van de toekomstig te bouwen woningen in Oegstgeest. Dit heeft ertoe geleid dat er aan de westkant van Oegstgeest de komende jaren een flink aantal betaalbare woningen gebouwd gaat worden. Ik ben ook trots op wat we uiteindelijk bereikt hebben voor het gebied rond de Geesten. We hebben ons daar hard gemaakt voor een ontwikkeling waar versterking van het groen en een toekomstbestendig gebruik van de monumentale gebouwen centraal staat, met oog voor het historische aanbod van zorg in het gebied. Niet alleen zorg voor mensen met een psychische zorgvraag, maar ook de tijdelijke bestemming van Overgeest voor statushouders, die in onze regio op een permanente plek wachten en voor spoedzoekers, die daar tijdelijk huisvesting kunnen vinden. 

We hebben veel voor elkaar gekregen de afgelopen jaren. Maar Oegstgeest is nog lang niet af. Er liggen nog de nodige vraagstukken voor ons waar ik me graag voor blijf inzetten. Daarom heb ik me ook opnieuw verkiesbaar gesteld. Ik blijf me graag inzetten voor een Oegstgeest waar iedereen een plek om te wonen of werken kan vinden. Waar plaats is voor sport en ontspanning. Waar we naar de toekomst kijken en ons goed voorbereiden op een fossielvrije toekomst. En een Oegstgeest dat goed bereikbaar blijft met openbaar vervoer, de fiets of autoverkeer.

Contact: mail Nico

René Sepers (Raadslid)

René Sepers is 42 jaar. Hij is werkzaam als afdelingshoofd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Ik woon sinds 2013 in Oegstgeest samen met mijn vrouw en twee dochtertjes. In vind Oegstgeest een mooie gemeente om te wonen en mijn kinderen te laten opgroeien. Een groene, rustige en sociale gemeenschap midden in de Randstad! Ik voel me hier dan ook meer dan thuis. In het dagelijks leven werk ik als afdelingshoofd op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en houd ik mij bezig met de publieke zaak op nationaal niveau.

Sinds ik in Oegstgeest ben komen wonen ben ik als lid van de PvdA natuurlijk ook automatisch lid geworden van Progressief Oegstgeest, een mooie samenwerking tussen twee progressieve partijen. In de afgelopen jaren was ik tevens bestuurslid van de PvdA Oegstgeest. Ik vind het belangrijk om mij naast mijn werk ook in te zetten voor de gemeenschap om ook op deze manier een bijdrage te leveren aan een betere samenleving. Hierbij zijn bestaanszekerheid voor iedereen, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid belangrijke drijfveren voor mij. De komende periode hebben we met zijn allen, dus ook in Oegstgeest,  grote uitdagingen op het gebied van klimaat en energie, wonen, zorg en sociale inclusie. Ik ben dan ook zeer gemotiveerd om mij als raadslid in Oegstgeest de komende vier jaar in te zetten om een positieve bijdrage te leveren aan deze uitdagingen. 

Sinds december 2021 ben ik commissielid en heb ik een beetje kennisgemaakt met de actuele bestuurlijke thema’s. Ik hoop dat we als Progressief Oegstgeest de komende vier jaren ervoor kunnen zorgen om de sociale ongelijkheid die ook in Oegstgeest bestaat terug te dringen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat elk kind met gelijke kansen gezond en veilig kan opgroeien, er goede onderwijshuisvesting is en we natuurlijk een goede toegankelijke en inclusieve gemeente zijn voor alle burgers in Oegstgeest, ongeacht hun herkomst, geloof, seksuele geaardheid of handicap. Ook denk ik dat we in Oegstgeest, ondanks de beperkte ruimte die daarvoor beschikbaar is een bijdrage moeten leveren aan het oplossen van de wooncrisis door te streven naar 1000 nieuwe (betaalbare) koop- en huurwoningen. Daarnaast hoop ik dat we als Oegstgeest in de komende jaren grote stappen kunnen maken op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld door samen met burgers te komen tot mooie projecten op het gebied van het stimuleren van duurzame energie om uiteindelijk als gemeente energieneutraal te worden.  Ten slotte denk ik dat we als bestuur dienstbaar moeten zijn aan de inwoners van Oegstgeest. Dat betekent wat mij betreft een gemeente die zorgt voor een goede en betrouwbare dienstverlening naar haar burgers. 

Contact: mail René

Menno Welling (Raadslid)

 

Na in Leiden te zijn opgeleid als antropoloog en archeoloog vertrok Menno naar Malawi waar hij negen jaar woonde en werkte, eerst als decaan aan een nieuwe universiteit, daarna als zelfstandig erfgoedadviseur. Tegenwoordig maakt Menno deel uit van het management team van de Reinwardt Academie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 

Bestaand onrecht, kansenongelijkheid en gemiste beleidskansen motiveerden Menno in 2017 om de gemeentepolitiek in te gaan. De afgelopen jaren heeft Menno zijn sporen als raadslid verdiend met initiatieven op een groot aantal gebieden zoals verruiming van het minimabeleid, racisme en discriminatie, de regenboogagenda, onderwijshuisvesting, (denk-)sport in de openbare ruimte, kunst, cultureel erfgoed en Schiphol. 

De komende vier jaar krijgen we in Oegstgeest te maken met een oplopende schuld en druk op de begroting. Menno wil er voor zorgen dat dit niet ten koste gaat van de voorzieningen en kansen die de gemeente haar inwoners te bieden heeft. Daarbij moeten de breedste schouders de zwaarste lasten dragen. Tegelijkertijd zullen we op een aantal vlakken een stap extra moeten zetten. Denk aan de gevolgen van Corona voor onze jeugd en ouderen, het klimaatbeleid en betaalbare woningbouw.

Contact: mail Menno

Dorien Scheffers (Commissielid)

Dorien woont sinds 2017 in Oegstgeest. Ze is werkzaam als Klinisch Psycholoog in de verslavingszorg.

“Wat er voor gezorgd heeft dat ik politiek actief wilde worden is het volgende: in de wijk waar ik woon: Oranje Nassau, werden afgelopen jaar bijna alle bomen gekapt. Daar zijn nieuwe, kleinere bomen voor teruggekomen. Op papier is onze wijk groener geworden, maar als je om je heen kijkt, is het maar een kale boel. Dat vind ik moeilijk te begrijpen. Inmiddels weet ik dat dankzij Progressief Oegstgeest de schade beperkt is gebleven, er zijn beduidend oudere bomen teruggeplaatst dan oorspronkelijk gepland. Hier zie je wat je als politieke partij kunt betekenen voor de inwoners van je dorp.

Deze raadsperiode zet ik me als fractie- en commissielid in voor een groen en sociaal Oegstgeest. Ik heb heel veel zin in deze uitdaging.”

Contact: mail Dorien

Arend Nijenhuis (Commissielid)

Arend woont met zijn echtgenote sinds 2020 in Oegstgeest. Hij heeft een economisch, administratieve achtergrond en werkt als Demand Manager bij ING Bank.

“In mijn jonge jaren was ik politiek actief voor de PvdA in mijn geboortestreek (Twente). Daarna was er aandacht voor gezin en loopbaan, waardoor de politiek naar de achtergrond verschoof. Na omzwervingen via Amsterdam en Haarlem is onze basis nu Oegstgeest. “Iedereen mag er zijn” hoor ik regelmatig. In de praktijk blijkt dat niet voor iedereen altijd even eenvoudig.

Mijn hart klopt onverminderd links en eerlijk delen van kennis, inkomen en macht blijft actueel. Vanuit die gedachte wil ik graag als fractie- en commissielid mijn bijdrage leveren.”