Categorie: <span>kernpunten</span>

ZORG voor kwetsbaren

Voor versterking van sociale voorzieningen, ondersteuning van mantelzorg, en ruimhartig minimabeleid voor mensen beneden 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.   Lees meer over onze standpunten bij Sociaal Armoedebestrijding Zorg Vluchtelingen   Terug naar onze standpunten, onze kernpunten of ons PrOgramma.

DUURZAAMHEID

Voor transitie naar duurzaamheid in gebruik van energiebronnen, bewaken van groen en biodiversiteit, een circulaire economie (VANG: van afval naar grondstof) en goed waterbeheer.   Lees meer over onze standpunten bij Duurzaamheid Afval Energie(transitie)/Klimaat Groen en Dierenwelzijn Terug naar onze standpunten, onze kernpunten of ons PrOgramma.

WIJK en WONEN

Voor een proactieve woonvisie waarin we toegaan naar gasloze wijken, waarbij starters, en sociale en levensloopbestendige woningbouwvoorrang krijgen, en er aandacht is voor veiligheid in wijken.   Lees meer over onze standpunten bij Afval Wijken Wonen   Terug naar onze standpunten, onze kernpunten of ons PrOgramma.

MOBILITEIT

Voor een vervoerplan waarbij openbaar vervoer en de veiligheid voor voetgangers en fietsers voorop staan, waarin we de komst van schoner vervoer   bevorderen, en de parkeerdruk, vooral rondom scholen, wordt aangepakt.   Lees meer over onze standpunten bij Verkeer / mobiliteit   Terug naar onze standpunten, onze kernpunten of …

SAMENLEVEN

Voor behoud van een toegankelijk cultureel en sportief aanbod voor een goed functionerende gemeenschap.   Lees meer over onze standpunten bij Cultuur Sport Onderwijs Jeugd / jongeren Ouderen   Terug naar onze standpunten, onze kernpunten of ons PrOgramma.

FINANCIËN

Voor versterken van de financiële positie door terugdringen van de schuld en zoeken van extra inkomsten door het ontwikkelen van verantwoorde bedrijvigheid.   Lees meer over onze standpunten bij Economie Financiën Werk en werkgelegenheid Ondernemers   Terug naar onze standpunten, onze kernpunten of ons PrOgramma.

REGIO

Voor samenwerken in de regio in een democratische bestuursvorm voor onze gemeenschap, met waarborgen voor invloed en controle.   Lees meer over onze standpunten bij Regio Bestuur en participatie Omgevingswet Waterbeheer   Terug naar onze standpunten, onze kernpunten of ons PrOgramma.