Categorie: <span>Verkiezingen</span>

Concept akkoord

Mede namens D66 en Hart voor Oegstgeest kunnen wij de heugelijke mededeling doen dat we tot een concept coalitieakkoord gekomen zijn. Zoals u eerder heeft kunnen lezen in de update over de onderhandelingen hebben overwegingen omtrent de gemeentefinanciën in de laatste fase van het proces een grote rol gespeeld. Dit …

Nieuws over de coalitie

De onderhandelingen tussen Progressief Oegstgeest, D66 en Hart voor Oegstgeest om te komen tot een coalitieakkoord verlopen voorspoedig. De afgelopen weken is met name gesproken over de thema’s Ruimte (wonen, duurzaamheid, economie, afval, mobiliteit), Sociaal (sociaal domein, vluchtelingen, cultuur) en Bestuur (regio/zelfstandigheid, ambtelijke organisatie, financiën).  Het is de bedoeling om een akkoord …

Bedankt voor uw steun!

Wauw! Gegroeid van 4 naar 5 zetels én de grootste partij. We zijn supertrots op dit resultaat. ❤️💚  Samen met onze bestuurs- en fractieleden, de campagnecommissie, de kandidaten, oud-gedienden, jonge honden, enthousiaste vrienden en buurtgenoten hebben we een mooie campagne gevoerd. Bedankt voor jullie inzet! En dan is het woord …