Tim van Tongeren stopt

Tim van Tongeren stopt

Aldus de kop boven een kort artikeltje in het Leids Dagblad van zaterdag 2 december.
Al eerder gaf Tim in de laatste twee algemene ledenvergaderingen van onze partij te kennen dat hij na de komende verkiezingen in maart 2018, niet weer opnieuw zou opteren voor een raadslidmaatschap.
Dit is nu dus ook breder bekend gemaakt.
Een begrijpelijke beslissing. Want 12 jaren in de gemeenteraad van Oegstgeest, vele avonden van vergaderingen etc. etc. is geen sinecure.
Tim heeft het in al die jaren goed en fantastisch gedaan.
Op maandag 11 december zal de Algemene ledenvergadering een nieuwe lijstrekker kiezen en ook de verdere kandidatenlijst vaststellen.
Uiteraard krijgt Tim na de verkiezingen een mooi afscheid.
Er is een interview van Tim afgenomen door de lokale omroep Sleutelstad. It is hier te beluisteren.
Namens het bestuur van Progressief Oegstgeest,
Anton van Kempen, voorzitter