Onderwijshuisvesting

Het was even wachten, maar hij is er – het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Een mooi stuk over hoe het ervoor staat met onze onderwijshuisvesting, maar ook de uitdagingen schetst die de komende 16 jaar op ons afkomen. Verduurzamen is een belangrijke opgave voor ons allen en dus ook voor de …

Persbericht

Progressief Oegstgeest heeft Ruud Koole, emeritus-hoogleraar Politicologie aan de Universiteit Leiden en lid van de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid, verzocht op te treden als informateur. De opdracht die hij van de PrO-fractie heeft gekregen luidt: “Om zo spoedig mogelijk te komen met een advies voor een …

Persbericht

Donderdag 2 juli heeft Progressief Oegstgeest de coalitiepartijen VVD en CDA laten weten de coalitie te beëindigen. Het beschadigde vertrouwen in de VVD heeft ertoe geleid dat voortzetting van deze coalitie onmogelijk is geworden.   De verkiezingen van 2018 is PrO ingegaan met ambitie voor vernieuwing en verandering, met name op …

500 kinderen

Donderdag 18 juni introduceerde ons raadslid Menno Welling de motie Opvang kwetsbare gevluchte kinderen. De motie verzoekt de Raad zich uit te spreken voor aansluiting bij de actie die de Minister oproept 500 kwetsbare gevluchte kinderen uit Griekse opvangkampen op te vangen in Nederland en in regionaal verband ook kinderen …

PrO wil een ambitieuze Regionale Energie Strategie en stemde tegen de Oegstgeester zienswijze

Als collegepartij zijn we bij PrO gewend om voor veel voorstellen te stemmen. Toch stemden we afgelopen donderdag tegen de Oegstgeester Zienswijze op de concept Regionale Energiestrategie (RES). De concept-RES die is voorgelegd, komt voort uit Holland Rijnland, een bestuurlijk samenwerkingsverband van 13 gemeenten uit Zuid-Holland waar Oegstgeest deel van …