Progressief Oegstgeest

De lokale progressieve partij met Partij van de Arbeid en GroenLinks.

Fractie

Standpunten

Doe mee!

Concept akkoord

Mede namens D66 en Hart voor Oegstgeest kunnen wij de heugelijke mededeling doen dat we tot een concept coalitieakkoord gekomen zijn. Zoals u eerder heeft kunnen lezen in de update over de onderhandelingen hebben overwegingen omtrent de gemeentefinanciën in de laatste fase van het proces een grote rol gespeeld. Dit …

Nieuws over de coalitie

De onderhandelingen tussen Progressief Oegstgeest, D66 en Hart voor Oegstgeest om te komen tot een coalitieakkoord verlopen voorspoedig. De afgelopen weken is met name gesproken over de thema’s Ruimte (wonen, duurzaamheid, economie, afval, mobiliteit), Sociaal (sociaal domein, vluchtelingen, cultuur) en Bestuur (regio/zelfstandigheid, ambtelijke organisatie, financiën).  Het is de bedoeling om een akkoord …