Progressief Oegstgeest

De lokale progressieve partij met Partij van de Arbeid en GroenLinks.

Fractie

Standpunten

Doe mee!

Op woensdagavond 28 februari van 19.30-21.00 uur organiseren 3 jongeren samen mét de gemeente Oegstgeest een kick-off bijeenkomst voor jongeren tussen de 12-20 jaar in het Dorpscentrum.Zo willen we jongeren meer betrekken bij de lokale democratie en horen welke thema’s zij belangrijk vinden om over mee te praten. Dus wil je graag meepraten? Kom ook!! ️

Concept akkoord

Mede namens D66 en Hart voor Oegstgeest kunnen wij de heugelijke mededeling doen dat we tot een concept coalitieakkoord gekomen zijn. Zoals u eerder heeft kunnen lezen in de update over de onderhandelingen hebben overwegingen omtrent de gemeentefinanciën in de laatste fase van het proces een grote rol gespeeld. Dit …

Nieuws over de coalitie

De onderhandelingen tussen Progressief Oegstgeest, D66 en Hart voor Oegstgeest om te komen tot een coalitieakkoord verlopen voorspoedig. De afgelopen weken is met name gesproken over de thema’s Ruimte (wonen, duurzaamheid, economie, afval, mobiliteit), Sociaal (sociaal domein, vluchtelingen, cultuur) en Bestuur (regio/zelfstandigheid, ambtelijke organisatie, financiën).  Het is de bedoeling om een akkoord …