ALV op maandag 11 september

ALV op maandag 11 september

We hebben nog geen hoge verkiezingskoorts, maar de tijd die resteert voor de gemeenteraadsverkiezingen is niet echt lang meer. Die vinden plaats op 21 maart a.s. Natuurlijk doet Progressief Oegstgeest weer mee aan die verkiezingen. Op 10 september a.s. (de dag van de democratie) zal het jaarlijkse strategische beraad plaats vinden van het bestuur van PrO, samen met de fractie en de besturen van de afdelingen van GroenLinks en PvdA.

De uitkomsten van dat strategisch beraad zijn onder andere onderwerp van een algemene ledenvergadering op de dag erna. Daar zal ook de concept profielschets aan de orde komen voor nieuwe gemeenteraadsleden.

 

Opnieuw doen wij hierbij een dringende oproep aan alle leden om nog eens goed na te denken over de vraag of je zelf raadslid zou willen zijn of dat je andere dorpsgenoten kent, die mogelijk voor PrO in de raad willen zitten. En als je niet in de raad wil zitten, maar wel enige invloed wil hebben op het gemeentelijk beleid, dan zijn er tal van andere mogelijkheden. Zo zoeken we voor na de verkiezingen nieuwe bestuursleden van PrO en ook mensen, die de fractie willen ondersteunen.

 

AGENDA Algemene ledenvergadering, maandagavond 11 september 2017, 20 uur
Locatie: KenO / bibliotheek Lange Voort 2.

1. Opening
2. Op weg naar de komende gemeenteraadsverkiezingen: de strategie
3. Stand van zaken en voortgang verkiezingsprogramma
4. Concept profielschets nieuwe raadsleden
5. Rondvraag