Categorie: <span>Verkiezingen</span>

Eerste debat: speeddate met de lijsttrekkers

— SPEEDDATEN IN DE BIBLIOTHEEK GROOT SUCCES — Gisteren stelden de lijsttrekkers zich voor het eerst voor aan de inwoners van Oegstgeest in de Bibliotheek. Meer over de speeddate op sleutelstad.nl: http://sleutelstad.nl/2018/02/21/eerste-verkiezingsdebat-oegstgeest-zet-partijen-op-scherp/ Melanie haar samenvatting: Gisteren was mijn eerste ”debat” tijdens de speeddate met kiezers in de Bibliotheek van Oegstgeest. Tijdens mijn …

Onze lijsttrekker in het nieuws

Bij Unity: Afgelopen woensdag 14 februari was onze lijsttrekker bij Unity om te spreken over onze ambities voor de komende jaren, goede burgerparticipatie en waarborging van onze belangen in de regio boven de vorm van samenwerking. Zie hier het interview: https://www.unity.nu/Artikelen/oegstgeest/gemeenteraadsverkiezingen-2018:-melanie-van-driel,-progressief-oegstgeest   In de OC: Alle lijsttrekkers waaronder onze Melanie van …

Naar een gasloos en duurzaam Oegstgeest

Progressief Oegstgeest organiseert op woensdag 21 februari a.s. in het Dorpscentrum aan de Lijtweg 9, een bijeenkomst over de vraag hoe we in Oegstgeest moeten komen tot verregaande energiebesparing en op langere termijn de gaskraan naar Oegstgeest kunnen dichtdraaien. Alle inwoners van Oegstgeest worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Inloop: v/a …

Wijkbezoek Poelgeest

Deze week zijn we begonnen met onze campagne voor een sociaal, duurzaam en open Oegstgeest. Met ons wijkbezoek aan Poelgeest hebben we veel mensen kunnen spreken over wat ze bezighoudt. Wij met PrO zien het als onze politieke uitdaging om komende jaren passend beleid aan te reiken. Veel verschillende zaken …

Onze nieuwe lijst in de media

Onze lijsttrekker, Melanie van Driel, is geïnterviewd door Sleutelstad.nl. Luister hier het interview terug:   Ook in het Leidsch Dagblad een mooi stuk over onze nieuwe lijsttrekker: Leidsch Dagblad – Melanie van Driel (25) lijsttrekker PrO   Diverse media hebben ons persbericht van de nieuwe lijst en lijsttrekker gepubliceerd. Zie …

ZORG voor kwetsbaren

Voor versterking van sociale voorzieningen, ondersteuning van mantelzorg, en ruimhartig minimabeleid voor mensen beneden 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.   Lees meer over onze standpunten bij Sociaal Armoedebestrijding Zorg Vluchtelingen   Terug naar onze standpunten, onze kernpunten of ons PrOgramma.

DUURZAAMHEID

Voor transitie naar duurzaamheid in gebruik van energiebronnen, bewaken van groen en biodiversiteit, een circulaire economie (VANG: van afval naar grondstof) en goed waterbeheer.   Lees meer over onze standpunten bij Duurzaamheid Afval Energie(transitie)/Klimaat Groen en Dierenwelzijn Terug naar onze standpunten, onze kernpunten of ons PrOgramma.

WIJK en WONEN

Voor een proactieve woonvisie waarin we toegaan naar gasloze wijken, waarbij starters, en sociale en levensloopbestendige woningbouwvoorrang krijgen, en er aandacht is voor veiligheid in wijken.   Lees meer over onze standpunten bij Afval Wijken Wonen   Terug naar onze standpunten, onze kernpunten of ons PrOgramma.