Het PrOgramma staat vast!

Op de goed bezochte ALV van 15 november hebben de leden van Progressief Oegstgeest het programma voor de komende raadsverkiezingen vastgesteld. De vergadering bleek tamelijk eensgezind over de tal van amendementen die tevoren waren ingediend. De meeste amendementen waren nuttige aanvullingen en konden al rekenen op een positief advies van …

Verkiezingsdebat Oegstgeest

Op vrijdag 10 maart – een kleine week voor de Tweede Kamerverkiezingen – vindt er in Oegstgeest een Verkiezingsdebat plaats met kandidaat-Kamerleden. De volgende Kamerleden zullen aanwezig zijn: – Marit Maij PvdA, nummer 24 (PvdA, nr. 24) – Jan-Jaap de Haan (CDA, nr. 37) – Maya van der Steenhoven (GroenLinks, nr. 24) – Jeanet …

Verkiezingsmarkt

Op zaterdag 15 maart is er op de Lange Voort een verkiezingsmarkt. Alle plaatselijke politieke partijen presenteren zich daar. Uiteraard is Progressief Oegstgeest daar ook aanwezig. U kunt met fractieleden, bestuur en andere actieve Pro’ers in debat. Vanaf 9 uur is iedereen welkom. Een kans om een antwoord te krijgen …

De (bestuurlijke) toekomst van Oegstgeest

Oegstgeest is te mooi om de zorg daarvoor aan anderen over te laten! Zelfstandigheid staat voorop. De Oegstgeester gemeenschap mag niet worden verkwanseld. Wel moet Oegstgeest meer samenwerking zoeken, vanwege alle nieuwe taken met betrekking tot jeugdzorg, ouderenzorg en arbeidsparticipatie en te verwachten korting op de uitkering voor kleine gemeenten. …

In debat met de PVOO

Hierbij enige informatie over de opzet en de planning van het PVOO verkiezingsdebat over de Oegstgeester economie.Het debat zal plaatsvinden op maandag 10 maart in Partycentrum La France. De ontvangst is vanaf 19.00 uur,  het debat start om 19.30 uur. Met een heel team wordt hard gewerkt aan de voorbereiding. …