Bijdrage voor LD matrix

Dit is de bijdrage van PrO voor de verkiezingsmatrix van het Leidsch Dagblad in antwoord op de 10 vragen: 1.         De bestuurlijke toekomst van het dorp. Hoe verder, en met wie? Oegstgeest is te mooi om de zorg daarvoor aan anderen over te laten! Zelfstandigheid staat voorop. Gelet op …

Speerpunten: sport

De speerpunten van PrO Sporten past binnen een gezonde leefstijl, waarin meer bewegen centraal staat. Uit alle onderzoe- ken blijkt immers dat op alle leeftijden voldoende bewegen van groot belang is voor een goede gezondheid. Gelukkig maken veel burgers van Oegstgeest gebruik van de vele goede sportvoorzieningen in ons dorp. …

PrO-actief: Marja Kraakman

Wederkerigheid Al 23 jaar houden wij in de maand januari een laanborrel. Iedereen uit de straat komt, wenst elkaar Nieuwjaar en het lief en leed van het afgelopen jaar wordt op een leuke wijze, in een speech, gedeeld. In het verlengde hiervan wordt de helpende hand toegestoken als een situatie …

Pro-actief: Bram vd Loeff

Geen ‘participatie’ zonder Openbaar Vervoer Mijn stelling is: geen ‘participatie’ aan de samenleving zonder mobiliteit. Om aan het werk te komen en een sollicitatiebezoek te brengen. Een ROC-cursus in Leiden te volgen. Een gesprek met een hulpverleningsinstelling, omdat je kind dreigt te ontsporen. Voorbeelden van ‘participatie’ die veronderstellen dat je …

Pro-actief: Hans vd Burgh

Hans van der Burgh, oud-raadslid Progressief Oegstgeest geeft zijn visie in de rubriek: Lezers chrijven in de Oegstgeester Courant. In economisch moeilijke tijden zijn lastige keuzes misschien een tijdje uit te stellen, maar uiteindelijk blijken ze toch onvermijdelijk. De ophef omtrent de voorgenomen sluiting van het Gemeentecentrum aan de Lijtweg …

Speerpunten: financiën

Hier de tekst van PrO over financiën en lasten van 5 februari De financiën zullen in de gemeente Oegstgeest ook de komende jaren onder druk staan. Daar zijn we als Progressief Oegstgeest eerlijk over. De rijks bezuinigingen, de decentralisaties en Nieuw RhijnGeest werken door. Dat vraagt een sterk ambtelijk apparaat …

Stemmen op Dichtbij.nl

Doe mee met de digitale voorverkiezing van Dichtbij.nl. Iedere week opnieuw is er een poll. Het is van groot belang dat PrO-stemmers laten zien dat ze ervoor gaan. Het zou een verkeerd beeld opleveren, als bij deze digitale voorverkiezing alleen op andere partijen gestemd zou worden. Het kost iedere week …

Keuze momenten lijst 1

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is in volle gang. In de komende weken zullen er regelmatig berichten en advertenties van PrO in de Oegstgeester Courant verschijnen. Uiteraard doen we mee met lijsttrekkers- en andere publieke debatten. Zo is er op: maandag 10 februari in Corpus een debat georganiseerd door het …

Duurzaam kiezen

Welke partij gaat voluit voor duurzame lokale oplossingen? Wat en hoe gaan ze dat doen? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Energiek Poelgeest een bijeenkomst waar de vijf grootste parijen van Oegstgeest zich kunnen profileren en onderscheiden met hun ideeën en standpunten over een duurzame ontwikkeling in ons dorp. Deelnemers …