Naar een gasloos en duurzaam Oegstgeest

Naar een gasloos en duurzaam Oegstgeest

Progressief Oegstgeest organiseert op woensdag 21 februari a.s. in het Dorpscentrum aan de Lijtweg 9, een bijeenkomst over de vraag hoe we in Oegstgeest moeten komen tot verregaande energiebesparing en op langere termijn de gaskraan naar Oegstgeest kunnen dichtdraaien.

Alle inwoners van Oegstgeest worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

Inloop: v/a 19:30. Aanvang 20:00. Napraten 22:00. Afsluiting 22:30.

Sprekers op deze avond zijn Maya van der Steenhoven, Raoul Santibanez en Corjan Vliek samen met Sieward Nijhuis.

Mia de Beun van Duurzaam Dorp Oegstgeest zal de avond voorzitten.

 

Maya van der Steenhoven is directeur van het Programmabureau warmte en koude Zuid-Holland en in deze hoedanigheid betrokken bij de realisatie van de warmterotonde, die uiteindelijk ook restwarmte van Rotterdamse haven naar onder andere Poelgeest zal brengen. Zij zal vertellen over de gas-los beweging, die zij heeft geïnitieerd, en over hoe gemeentes met bijvoorbeeld het ontwikkelen van een zogenaamde warmtevisie en wijkambassadeurs de gas-los ambitie kunnen waarmaken. Leiden is met de plannen om van gas los te komen al heel ver.

 

Raoul Santibanez is directeur van het Duurzaam Bouwloket. Deze organisatie opent samen met steeds meer gemeenten (o.a. in Leiden en Oegstgeest) zogenaamde energieloketten. Bij deze loketten kan men te rade voor advies en ondersteuning om te komen tot energiebesparing. Hij zal vertellen over warmte scans, en gaat in op de vraag wat inwoners zelf aan hun huis kunnen doen, maar ook over financiering.

 

Corjan Vliek is actief bij Energiek Poelgeest en is de bedenker van warmtewinning via gebruik van de diepe Klinkerbergerplas. Hij gaat in op mogelijkheden van lokale warmtewinning en warmtenetten. Sieward Nijhuis is, actief vanuit het Milieunetwerk van GroenLinks, en zal van die kant meer vertellen over de ontwikkeling van lokale energiewinning.

 

Melanie van Driel zal vervolgens conclusies presenteren over de concrete maatregelen die de gemeente Oegstgeest moet nemen om adequaat en snel in te spelen op een onvermijdelijke toekomst zonder gas. De bijeenkomst wordt afgesloten met een open discussie onder leiding van Mia de Beun.