Coalitieakkoord en wethouders

Coalitieakkoord en wethouders

Progressief Oegstgeest, D66 en Hart voor Oegstgeest presenteren het coalitieakkoord: Zorgen voor Oegstgeest.

Het definitieve akkoord is mede tot stand gekomen door inbreng op het concept-coalitieakkoord door inwoners en andere raadsfracties.

Oegstgeest is een fijn dorp om te wonen en waar iedereen mee kan doen. Dit willen wij graag doorgeven aan de volgende generaties. Daarom nemen wij de verantwoordelijkheid op ons om deze ambitie uit te voeren. Echter Oegstgeest staat financieel voor een grote opgave ten gevolge van achterstallig onderhoud, noodzakelijke investeringen in scholen en bezuinigingen door het Rijk. In het akkoord zijn de plannen opgenomen voor de komende vier jaar waarin we actief aan de slag gaan met het uitvoeren van achterstallig onderhoud, het bouwen van scholen, verduurzaming van ons dorp en het voortzetten van sociaal beleid. Zo blijven we zorgen voor Oegstgeest.

Voor de uitvoering van deze belangrijke taak krijgt Oegstgeest een college met drie nieuwe wethouders.

De fracties van Progressief Oegstgeest, D66 en Hart voor Oegstgeest zijn verheugd om hun kandidaatwethouders voor Oegstgeest voor te dragen.

  • Tim van Tongeren (Progressief Oegstgeest) – wethouder Sociaal Domein en Duurzaamheid
  • Elfred Bus (D66) – wethouder Ruimte en Wonen
  • Dick de Groot (Hart voor Oegstgeest) – wethouder Financiën en Bestuur

Tim van Tongeren is oud raadslid en fractievoorzitter van Progressief Oegstgeest. Hij is daarnaast oud directeur van de Haagse Hogeschool en Senior Adviseur voor Data Science en Cyber Security Governance bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Elfred Bus was bij de laatste verkiezingen lijstrekker voor D66. De afgelopen jaren heeft hij zich, naast zijn baan in het onderwijs, in de gemeenteraad als fractievoorzitter ingezet voor de zorg, regionale samenwerking en financiën. Elfred woont met zijn gezin in Haaswijk.

Dick de Groot is twaalf jaar voorzitter van OLTC (Oegstgeester Lawn Tennis Club) geweest. Hij heeft ervaring in de financiële en ICT-sector. Laatstelijk als zelfstandig hypotheekadviseur. Sinds november 2020 is hij als partijvoorzitter betrokken bij Hart voor Oegstgeest. En in maart 2022 gekozen als raadslid.

Op 23 juni presenteren wij om 15:00 het definitieve coalitieakkoord aan de pers en geïnteresseerden in het gemeentehuis van Oegstgeest. Op 23 juni ‘s avonds worden de wethouders geïnstalleerd. Dan nemen we ook afscheid van onze huidige wethouder Peter Glasbeek. We willen Peter hartelijk danken voor alles wat hij de afgelopen periode voor ons dorp heeft weten te bereiken.

Naast het coalitieakoord loopt een parallel proces over de bestuurscultuur en participatie onder begeleiding van Siebe Riedstra. Alle raadsfracties zijn hierbij betrokken.