Concept akkoord

Concept akkoord

Mede namens D66 en Hart voor Oegstgeest kunnen wij de heugelijke mededeling doen dat we tot een concept coalitieakkoord gekomen zijn. Zoals u eerder heeft kunnen lezen in de update over de onderhandelingen hebben overwegingen omtrent de gemeentefinanciën in de laatste fase van het proces een grote rol gespeeld. Dit heeft met name te maken met enkele negatieve ontwikkelingen en projecties richting de toekomst die ons noodzaakte om onze plannen opnieuw tegen het licht te houden.

In het kader van transparantie en openheid willen wij graag voor de presentatie van het concept akkoord richting onze inwoners en de andere partijen de cijfers die de achtergrond van onze keuzes hebben gevormd in de openbaarheid brengen. We hebben hierom verzocht tot een raadsmededeling.

Zoals eerder gecommuniceerd willen wij inwoners, maar ook de andere partijen in de raad de gelegenheid geven om hun reflecties op het concept akkoord te delen. Hiervoor hebben wij 15 juni van 20 tot 21:30 een bijeenkomst belegd in het gemeentehuis. Wij verzoeken geïnteresseerden zich voor deze bijeenkomst aan te melden. Hiervoor volgt een link op de site van de Gemeente Oegstgeest. De avond zal verdeeld worden over drie tafels: bestuur en financiën, ruimte en sociaal. Die zelfde avond vanaf 21:30 willen we ook de raad de gelegenheid geven hun reflecties met ons te delen.

Wij streven ernaar om het finale akkoord op deze basis vast te stellen en te presenteren, en in de raad over te gaan tot de installatie van onze wethouders kandidaten op 23 juni. Ook zullen we binnenkort deze kandidaten met u delen, maar wachten daar nog even mee, met het oog op de integriteitsprocedure.