Categorie: <span>Blog</span>

Tom Groot en René Sepers benoemd als commissielid

Felicitaties aan Tom Groot en René Sepers, zojuist benoemd als commissielid om warm te lopen voor de nieuwe raadsperiode. Tom Groot, onze nummer 2 op de lijst, is hoogleraar management accounting en wordt onze financieel specialist.René Sepers, onze nummer 4 op de lijst, is werkzaam als afdelingshoofd bij het Ministerie …

Programma bekend

Met het verkiezingsprogramma “Samen, Groen & Sociaal” gaat PrO de verkiezingenvan 2022 in. De leden van PrO, PvdA en GroenLinks hebben met veel enthousiasmehet nieuwe verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Uitdagingen op het gebied van wonen, klimaat, energietransitie, groen, jeugdhulp enschoolgebouwen worden door de partij voorzien van concrete en ambitieuze …

Gelijke rechten, gelijke kansen

Met regelmaat verschijnen er landelijke rapporten over kansen- en rechtsongelijkheid van mensen van kleur, moslims, en mensen met een niet-westerse achternaam. Of het nu gaat om het vinden van een stage, werk of woning, of om behandeling door overheidsorganen, deze groepen worden geconfronteerd met een ongelijk speelveld. Ook bejegeningen op …

Algemene Beschouwingen 2021

Beste aanwezigen. Op 14 juli jongstleden konden wij in de Oegstgeester Courant lezen dat Oegstgeest wederom in de top tien van beste woongemeenten in Nederland stond. Dit jaar op de zevende plaats, in schijnbaar goed gezelschap van Rozendaal, Heemstede, Bloemendaal, Laren, Wassenaar en Ameland.   Al sinds Elsevier haar lijsten publiceert springt …

Gratis ID-kaarten voor kinderen uit minimagezinnen

Progressief Oegstgeest staat voor een inclusieve samenleving, waarin mensen in staat zijn te participeren. De gemeente heeft hierin een zorgtaak. Eerder deze periode wisten we te bereiken dat meer mensen in aanmerking komen voor de bijzondere bijstand. Op ons initiatief wordt de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart binnenkort ook een stuk …

Onderwijshuisvesting

Het was even wachten, maar hij is er – het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Een mooi stuk over hoe het ervoor staat met onze onderwijshuisvesting, maar ook de uitdagingen schetst die de komende 16 jaar op ons afkomen. Verduurzamen is een belangrijke opgave voor ons allen en dus ook voor de …

Persbericht

Progressief Oegstgeest heeft Ruud Koole, emeritus-hoogleraar Politicologie aan de Universiteit Leiden en lid van de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid, verzocht op te treden als informateur. De opdracht die hij van de PrO-fractie heeft gekregen luidt: “Om zo spoedig mogelijk te komen met een advies voor een …