Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting

Het was even wachten, maar hij is er – het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Een mooi stuk over hoe het ervoor staat met onze onderwijshuisvesting, maar ook de uitdagingen schetst die de komende 16 jaar op ons afkomen.

Verduurzamen is een belangrijke opgave voor ons allen en dus ook voor de gemeente als eigenaar van schoolgebouwen. Bij scholen zijn gemakkelijk slagen te maken om de duurzaamheid van het gebouw te verbeteren. Het is dan ook teleurstellend dat Oegstgeest niet meedoet aan het initiatief Green Deals en maar beperkt bij Schooldakenrevoluties.
Aangezien er voldoende financiële middelen zijn bij overheden voor het verduurzamen van schoolgebouwen, zal het grootste probleem voor scholen zijn het vinden van de tijd om ermee aan de slag te gaan. Wat PrO betreft, is het dan ook te makkelijk om als gemeente naar scholen te blijven kijken om het voortouw te nemen. Als we stappen willen maken op het gebied van duurzaamheid moeten we echt een actievere houding van onze gemeente zien, zodat scholen gemakkelijker mee kunnen doen.

Het IHP gaat nu vooral over de schoolgebouwen, maar schoolpleinen horen daar wat ons betreft ook bij. Het vergroenen van schoolpleinen is niet alleen goed voor biodiversiteit en klimaatadaptie, maar ook voor het onderwijs. Het stimuleert creativiteit, bewegen en leert over belang van natuur. Aangezien Oegstgeest versteende schoolpleinen heeft, is dit een mooie kans om de komende jaren daar verandering in aan te brengen.

Steeds belangrijker in het onderwijs wordt het bewegingsonderwijs. Het IHP moet als basis dienen om goed onderwijs mogelijk te maken in Oegstgeest. Momenteel worden de sportfaciliteiten niet meegenomen in het IHP. Hoewel we begrijpen dat voor nu goede schoolgebouwen prioriteit nummer 1 zijn, zien we met PrO wel de noodzaak om in de toekomst hierin gerichte investeringen te gaan doen. Dit onderdeel behoort haar plek te krijgen in het volgende IHP over twee jaar.

Kinderopvang is goed voor de ontwikkeling van kinderen en voor ouders handig om werk en zorg voor kinderen te kunnen combineren. Voldoende capaciteit biedt kansen aan iedereen om gebruik te maken van kinderopvang. Scholen zijn vaak kansrijke locaties. Bij renovatie en nieuwbouw van scholen ziet PrO dan ook graag dat gekeken wordt naar de mogelijkheden om kinderopvang bij de school te realiseren. Door de goede spreiding van scholen in Oegstgeest wordt iedere wijk zo gefaciliteerd met goede en toegankelijke kinderopvang en kunnen de opvangorganisatie en de school in overleg de ontwikkeling van de kinderen stimuleren en monitoren.

Kortom, PrO is blij dat er nu een IHP ligt. Voor de komende jaren kan de gemeente aan de slag met goede onderwijshuisvesting. Gelijke kansen beginnen met goed onderwijs. Er zijn mogelijkheden om de komende jaren het IHP verder te ontwikkelen. Richting de raad zullen we dan ook met moties komen die schoolpleinen vergroenen, scholen sneller verduurzamen, verbinding zoeken met kinderopvang en bewegingsonderwijs optimaal
faciliteren.

Steyn Burger