Gratis ID-kaarten voor kinderen uit minimagezinnen

Gratis ID-kaarten voor kinderen uit minimagezinnen

Progressief Oegstgeest staat voor een inclusieve samenleving, waarin mensen in staat zijn te participeren. De gemeente heeft hierin een zorgtaak. Eerder deze periode wisten we te bereiken dat meer mensen in aanmerking komen voor de bijzondere bijstand. Op ons initiatief wordt de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart binnenkort ook een stuk goedkoper. Vandaag hebben we een motie ingediend voor gratis ID-kaarten voor kinderen uit minimagezinnen.

De wet vereist van kinderen vanaf 14 jaar dat ze zich kunnen legitimeren in de openbare ruimte. Dat kost momenteel 32,90 euro, wat voor gezinnen met een inkomen rond het minimum een pijnlijke extra last is. Deze kosten kunnen op dit moment niet zomaar vergoed worden uit de bestaande participatieregeling. Met deze motie verzoeken wij het college te onderzoeken hoe ID-kaarten voor deze doelgroep gratis ter beschikking gesteld kunnen worden opdat gezinnen met beperkte middelen geen schrijnende keuzes hoeven te maken en hun kinderen zich vrij voelen te bewegen in Oegstgeest, in bezit van een legitimatiebewijs.

2021-11-05-Motie-ID-voor-kinderen-uit-minimagezinnen