Gelijke rechten, gelijke kansen

Gelijke rechten, gelijke kansen

Met regelmaat verschijnen er landelijke rapporten over kansen- en rechtsongelijkheid van mensen van kleur, moslims, en mensen met een niet-westerse achternaam. Of het nu gaat om het vinden van een stage, werk of woning, of om behandeling door overheidsorganen, deze groepen worden geconfronteerd met een ongelijk speelveld. Ook bejegeningen op straat of online tonen aan dat voor een deel van de samenleving de mensen van kleur en moslims er niet bij horen. Soms is dit heel expliciet, soms impliciet en onbewust.

Laten we niet doen alsof dit in Oegstgeest anders is. Er zijn bv cli├źnten in een Oegstgeester zorginstelling die niet door een medewerker van kleur verzorgd willen worden; we hebben allemaal aanstootgevende reacties vanuit het dorp mogen vernemen op mogelijke komst van statushouders; Ook is er een aantal raadsleden hier aanwezig die kunnen concrete alledaagse voorvallen kunnen noemen vanuit hun directe eigen omgeving. We kunnen wel bureaucratisch zeggen: we horen geen klachten, dus het speelt hier niet, maar hoe hoog is de bereidheid een klacht in te dienen wanneer je weet dat het voor jouw individuele geval moeilijk aan te tonen valt dat er sprake is van discriminatie? Hoe hoog is de bereidheid alledaagse zaken te melden waarvan je bij voorbaat weet dat je er uiteindelijk niets mee opschiet?

Oegstgeest is weinig divers; de stem van de mensen die dit betreft dient daarom gehoord en versterkt te worden. Er komen op dit moment 175 statushouders bij in ons dorp. Laten we dit moment aangrijpen om het maatschappelijk debat aan te gaan. Waar lopen mensen met een biculturele, of migratieachtergrond tegen aan? Hoe kan dit geadresseerd worden? Hoe maken we Oegstgeest ook sociaal-cultureel inclusiever?

Onze motie verzoekt het college de situatie in Oegstgeest met betrekking tot racisme en discriminatie in kaart te brengen; in samenwerking met maatschappelijke organisaties een dorpsgesprek op dit thema te organiseren; en op basis van de uitkomsten met een plan van aanpak te komen. Tevens, vragen wij het college de Veiligheidsregio Hollands Midden te verzoeken om een reactie naar aanleiding van een verontrustend landelijk rapport dat stelt dat mensen van kleur veel meer kans lopen als verdachte aan gemerkt te worden. Wij vragen dit omdat onze inwoners zich natuurlijk ook buiten de dorpsgrenzen begeven, maar ook omdat de burgemeester, vanuit zijn functie lid is van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio en dus medeverantwoordelijk voor het beleid.