Fusie OPOO en Panta Rhei onwenselijk

Fusie OPOO en Panta Rhei onwenselijk

Afgelopen dinsdag liet het bestuur van Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest, beter bekend als OPOO, via de scholen alle ouders vragen of ze bezwaren hebben tegen een fusie met Panta Rhei. Panta Rhei is de van huis uit katholieke scholenkoepel waar inmiddels ook Het Dok in Nieuw-Rhijngeest toe behoort. Als Progressief Oegstgeest zouden we de fusie een slechte ontwikkeling vinden.

Momenteel vallen de volgende vier scholen onder OPOO: Montessorischool Oegstgeest, Daltonschool Oegstgeest, Gevers-Deutz Terweeschool en OBS De Vogels. Het bestuur van OPOO is van mening dat er met schaalvergroting meer specialistische kennis in huis gehaald kan worden waar de deelnemende scholen van kunnen profiteren. Anderhalf jaar geleden onderzocht het OPOO bestuur daarom een mogelijke fusie met PROO Leiden. Uiteindelijke leek deze fusie niet de beoogde meerwaarde te kunnen genereren en vond de fusie geen doorgang. Het OPOO bestuur blijkt nu dus wel op een fusie met Panta Rhei aan te sturen.

We begrijpen dat OPOO versterking kan gebruiken en dat schaalvergroting hierbij kan helpen. Wij zijn er echter niet van overtuigd dat deze fusie in het belang is van onze scholen en het onderwijs in Oegstgeest. Er zijn vele argumenten tegen de fusie aan te voeren. Deze drie zijn voor ons principieel:

• Onze vier scholen hebben ieder duidelijk hun eigen onderwijsvisie. Deze mooie diversiteit zal geen stand kunnen houden wanneer OPOO in feite op zal gaan in het veel grotere Panta Rhei dat 17 scholen vertegenwoordigt.
• Panta Rhei is georiënteerd op de regio Haaglanden, terwijl onze gemeente, onze leerlingen en onze leerkrachten zich richten op de Leidse regio, waardoor er maar beperkte synergie te winnen is.
• Openbaar onderwijs hoort niet in een confessionele koepelorganisatie.

De brief van het OPOO bestuur aan de ouders noemt geen van deze punten. Wel wordt gesteld dat ouders tot 20 april kunnen reageren en de gezamenlijke medezeggenschapsraad twee dagen later stelling moet nemen. Er lijkt geen goede reden voor een dergelijke tijdsdruk. Gelukkig ontvangen wij kritische geluiden vanuit de GMR en hopen wij dat het OPOO bestuur op haar schreden terug zal keren en de fusieplannen zal intrekken.