Categorie: <span>Nieuws</span>

Tim van Tongeren over het voormalig MEOB-terrein

Donderdag 30 november presenteerde het Consortium A44 in het gemeentehuis zijn plannen voor het voormalig MEOB-terrein. Het moet omgevormd worden tot bedrijventerrein De Boeg. Progressief Oegstgeest heeft zich er hard voor gemaakt hier terrein van te maken geheel gericht op duurzaamheid, in navolging van het thematische Bio Science Park. Zo’n …

Het PrOgramma staat vast!

Op de goed bezochte ALV van 15 november hebben de leden van Progressief Oegstgeest het programma voor de komende raadsverkiezingen vastgesteld. De vergadering bleek tamelijk eensgezind over de tal van amendementen die tevoren waren ingediend. De meeste amendementen waren nuttige aanvullingen en konden al rekenen op een positief advies van …

Algemene beschouwingen bij de begroting 2018-2021 uitgesproken door Tim van Tongeren

Voorzitter, voor ons ligt de programmabegroting 2018-2021.   Onze eerste reactie op deze begroting was, zo mag u weten, positief, positief kritisch. Er staan voorstellen in waar PrO zich goed in kan vinden. De plannen van het college rond VANG, de inzet op de regionale samenwerking en de gemeentelijke steun …

Vacature gemeenteraadslid PrO 2018-2022

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Afgelopen maandag, 11 september, heeft de algemene ledenvergadering van PrO een profielschets vastgesteld voor nieuwe raadsleden. Raadslid zijn is boeiend, veelal leuk en kan veel voldoening geven. Het biedt je in elk geval de kans om meer direct invloed uit te oefenen op beslissingen over je directe woon- en leefomgeving.

3 september: PrO boekenclub

De nieuwe bijeenkomst van de leesclub PRO is op zondag 3 september. We lezen het boek Occidentalisme, Het westen in de ogen van zijn vijanden van Ian Buruma en Avishai Margalit.  Iedereen is weer van harte welkom. Het is fijn om even door te geven of je van plan bent te komen. …

Oegstgeest en de Leidse regio

Tijdens de extra raadsvergadering van 9 mei over regionale samenwerking liepen de gemoederen hoog op. Na jaren van overleg tussen de gemeenten Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude, lag er een compromisvoorstel op tafel met de steun van het college. De oprichting van een regioraad als extra bestuurslaag tussen gemeente en provincie …