Tim van Tongeren over het voormalig MEOB-terrein

Tim van Tongeren over het voormalig MEOB-terrein

Donderdag 30 november presenteerde het Consortium A44 in het gemeentehuis zijn plannen voor het voormalig MEOB-terrein. Het moet omgevormd worden tot bedrijventerrein De Boeg. Progressief Oegstgeest heeft zich er hard voor gemaakt hier terrein van te maken geheel gericht op duurzaamheid, in navolging van het thematische Bio Science Park. Zo’n bedrijventerrein sluit aan bij lokale kennis, genereert meer arbeidsplaatsen, geeft synergie en is toekomst gericht. De wethouder heeft jammer genoeg nooit serieus gekeken naar ons uitgewerkte plan. Dat is een gemiste kans wat ons betreft.

Het huidige plan met een depot, tuincentrum, en bouwmarkt heeft een duidelijk andere insteek. Dat de geplande bouw en inrichting wel rekening houdt met de toekomst, van gas los, maar met zonnepanelen, is wat dat betreft een pleister op de wonden. Een groot nadeel van deze plannen zijn echter de grotere verkeersimplicaties. We vragen ons dan ook af hoe het college dit op denkt te lossen, ook rekening houdend met de omwonenden.

Luister naar de woorden van onze fractievoorzitter Tim van Tongeren in een interview met Sleutelstad.