Algemene beschouwingen 2018

Tekst uitgesproken door Melanie van Driel bij de algemene beschouwingen van 2018 INTRODUCTIE Progressief Oegstgeest ging de verkiezingen in met drie belangrijke thema’s: sociaal, duurzaam en open. Wij hebben ons tijdens de onderhandelingen ingezet deze thema’s binnen en buiten het gemeentehuis op de kaart te zetten. Ondanks de lastige financiële …

Winkels zondagochtend open?

Na een lobby van enkele winkelbedrijven in Oegstgeest hebben LOKAAL en D66 een initiatiefvoorstel geschreven om het mogelijk te maken dat winkels op zondagochtend open gaan. Het liefst zouden ze die mogelijkheid zien voor iedere zondag, maar anders alleen in de december maand. In het coalitieakkoord hebben wij afgesproken de …

Tim van Tongeren stopt

Aldus de kop boven een kort artikeltje in het Leids Dagblad van zaterdag 2 december. Al eerder gaf Tim in de laatste twee algemene ledenvergaderingen van onze partij te kennen dat hij na de komende verkiezingen in maart 2018, niet weer opnieuw zou opteren voor een raadslidmaatschap. Dit is nu …

Bijdrage van PrO aan de begrotingskrant in de OC

Begroting 2018: slotakkoord college van VVD – CDA – HvO Op 2 en 7 november buigt de Oegstgeester raad zich over de laatste begroting van dit college. In meerdere opzichten een slotakkoord. Immers in maart zijn de verkiezingen. Dat is goed te merken als je de begroting leest. Er wordt …

Oegstgeest en de Leidse regio

Tijdens de extra raadsvergadering van 9 mei over regionale samenwerking liepen de gemoederen hoog op. Na jaren van overleg tussen de gemeenten Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude, lag er een compromisvoorstel op tafel met de steun van het college. De oprichting van een regioraad als extra bestuurslaag tussen gemeente en provincie …

Uit de fractie

De fractie is bezig met de perikelen rond de bouwweg in Poelgeest. Daarnaast proberen ze te voorkomen dat grote sommen geld zonder voorwaarden aan ondernemers worden gegeven onder de titel ‘Dorpsmarketing’. De eerst volgende raadsvergadering is 26 januari 2017.

Mantelzorg in Oegstgeest

Op donderdag 2 februari bent u van harte welkom bij de beeldvormende bijeenkomst over de onderwerpen dementie en mantelzorg. Iedereen kan deelnemen aan het gesprek. De raad wil door middel van beeldvormende bijeenkomsten op een laagdrempelige manier in gesprek te komen met de Oegstgeester gemeenschap. De avond begint om 19.30 …