Algemene beschouwingen

Algemene beschouwingen

In de Oegstgeester Courant van 29 oktober verscheen de programmabegroting 2015-2018 met de titel: Op eigen kracht, samen verder. De eerste commentaren van de verschillende politieke partijen zijn niet mals.De begroting zal op 6 november worden besproken in de gemeenteraad

Hieronder volgt de bijdrage van PRO

Programmabegroting 2015 – 2018 Oegstgeest. Perspectief voor de toekomst?

Wat vooraf ging

Voor de zomer heeft de hele gemeenteraad aan het College van Burgemeester en Wethouders een volstrekt duidelijke boodschap meegegeven. Vertel ons bij de komende Programmabegroting waar jullie met het dorp naar toe willen. Geef ons vier scenario’s waaronder het PrO-scenario voor een dorp met optimale sociale voorzieningen en reken ons voor wat de consequenties zijn van de verschillende perspectieven. Dan kunnen wij als gemeenteraad een onderbouwde keuze maken. Dat vond het College een goed plan.

Wat ligt er nu op tafel? Hebben we gekregen waarom we hebben gevraagd? Niet echt, helaas.

VVD/LO/CDA-college is passief en zij gelooft er in

Verklaarbaar, kunnen we nu wel achteraf zeggen. Wij vroegen als raad om een visie en die is er bij dit VVD/LO/CDA-college niet. Of beter, zij heeft een visie waarin de gemeente niet meer meespeelt. Het College vindt zichzelf bij wijze van spreken langzamerhand overbodig en kiest nu al voor passiviteit! Men ziet een overheid die aan de zijlijn staat in afwachting van wat  “de gemeenschap”’ (als zou ze daar zelf geen deel van uitmaken) vraagt. Hooguit kan de overheid een “faciliterende en verbindende rol vervullen” en het “vraagt om de kunst van het loslaten”. Het is een “fundamentele verandering” en “als de gemeenschap zelf opgaven niet oppakt of anders dan wij dat zouden hebben gedaan, dan moeten we dat accepteren”. De omgang met maatschappelijke problemen en kansen is immers primair aan “de maatschappij”’.

Visie PrO

PrO ziet dit anders. Wij gaan ervan uit dat de overheid ook een eigen verantwoordelijkheid heeft, met name in de behartiging van de belangen van hen die zich niet zo duidelijk kunnen laten horen. Mensen die door wat voor oorzaak dan ook (door ziekte, ouderdom, ongeval, pech of tegenspoed) niet goed in staat (meer) zijn om voor hun eigen belangen op te komen. En laten we niet vergeten, dit is iets wat ons in ons leven  allemaal een keer kan overkomen. Zeker in deze turbulente, verwarrende economische wereld. PrO heeft er oog voor dat niet iedereen zich zijn hele leven lang op de platte kar staande weet te houden. De overheid, dus ook Oegstgeest, heeft daarnaast een duidelijke taak bij de bestrijding van negatieve effecten van het menselijk handelen zoals de verwaarlozing van ons milieu om zodoende daarmee de toekomst van onze kinderen veilig te stellen, een taak die echt niet als vanzelfsprekend  door “de gemeenschap” wordt opgepakt. Duurzaamheid staat bij PrO, net als de sociale agenda, vol in de aandacht.

Niet “loslaten”, zoals dit College voorstaat, maar een betrouwbare en degelijke gemeente die niet terugtreedt maar optreedt is wat PrO wil. Er valt nog veel te veel te doen!

Wat kan beter?

Hiermee is nog niet gezegd dat de overheid alles goed doet. Zeker niet, er valt net als bij marktorganisaties altijd wel wat te verbeteren. Dat geldt ook voor Oegstgeest.

Onder leiding van onze vorige PrO-wethouder Haanstra is daar een flinke stap mee gezet. De opzet van de begroting is sterk verbeterd, de financiële analyses aangescherpt en er is een begin gemaakt met de versterking van de ambtelijke organisatie.

Op een aantal van deze punten gaat het huidige College hier, zij het schoorvoetend, weifelend en klungelend, mee verder. De afgelopen maanden heeft zij een benchmark naar de ambtelijke organisatie laten uitvoeren en (op hilarische wijze) gepresenteerd en heeft zij na lang dralen eindelijk een keuze gemaakt voor de bestuurlijke samenwerking met de Leidse regio. Tenslotte lijkt het College bereid tot een reeds jarenlang door ons bepleitte correctie van de onbenutte belastingcapaciteit.

Maar op cruciale onderdelen kiest het huidige College een andere koers.

Sociale agenda en de ambtelijke organisatie

Allereerst met de sociale agenda. Het VVD/LO/CDA-college wil in hoog tempo iedere verantwoordelijkheid voor het rijke verenigingsleven dat Oegstgeest kent afstoten. Datzelfde geldt voor enkele belangrijke voorzieningen. Zoals het zwembad. Letterlijk dreigt hiermee het maatschappelijk middenveld drooggelegd te worden. De grote participatie en sociale samenhang komt namelijk vooral voort uit datzelfde verenigingsleven. Hiermee bijt het College zich in haar eigen staart. Ook het door burgers zelf laten uitvoeren van het groenonderhoud is ondoordacht en onverstandig. Uiteindelijk zal dit de gemeenschap meer geld kosten dan men op korte termijn denkt te kunnen besparen. PrO pleit voor slimmer omgaan met de voorzieningen en kiest bijvoorbeeld voor  meer inkomensafhankelijke bijdragen bij de WMO dan de coalitie van VVD/LO/CDA. Dit vanuit de gedachte dat de sterkste schouders echt de zwaarste lasten mogen en kunnen dragen en we tegen beheersbare kosten een breed pakket met behoud van meer werkgelegenheid kunnen blijven aanbieden. Ook bij de sportvoorzieningen is een dergelijk model toepasbaar. Daarmee blijven ook de “kleinere” sporten betaalbaar als gevolg van de solidariteit van de grotere verenigingen.

Een tweede aandachtspunt gaat over de ontbrekende uitwerking van de versterking van het ambtelijk apparaat. Wij vinden dat de keuzes gekoppeld moeten worden aan de afspraken die we in de regionale samenwerking kunnen maken. Waar wil Oegstgeest de regio ondersteunen en waarvoor kunnen wij bij de regio terecht. Los dit eerst op, lijkt ons. PrO stelt: eerst harde indicatoren, dan handelen. Geen open einde regelingen.

Kortom

Wij verwachten een College met visie en politiek leiderschap. Niet een College dat alle vraagstukken over de schutting gooit en vervolgens passief afwacht tot  “de gemeenschap” haar taken oppakt.

 

Tim van Tongeren

Fractievoorzitter PrO

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.