PrO wil een ambitieuze Regionale Energie Strategie en stemde tegen de Oegstgeester zienswijze

PrO wil een ambitieuze Regionale Energie Strategie en stemde tegen de Oegstgeester zienswijze

Als collegepartij zijn we bij PrO gewend om voor veel voorstellen te stemmen. Toch stemden we afgelopen donderdag tegen de Oegstgeester Zienswijze op de concept Regionale Energiestrategie (RES).

De concept-RES die is voorgelegd, komt voort uit Holland Rijnland, een bestuurlijk samenwerkingsverband van 13 gemeenten uit Zuid-Holland waar Oegstgeest deel van uitmaakt. Deze gemeenten vormen één van de dertig RES-regio’s, die gezamenlijk ambities moeten aanleveren voor het realiseren van de energie- en warmtetransitie in lijn met het landelijke Klimaatakkoord.

Als Progressief Oegstgeest willen wij een ambitieus beleid. De concept-RES als zodanig is nog op veel punten vaag en kan onder andere meer duidelijkheid gebruiken op het gebied van burgerparticipatie. Deze en andere zaken waren door ons college opgemerkt in een concept-zienswijze op de strategie.
Deze vonden wij kritisch, maar constructief. De raad besloot deze tijdens de raad van 28 mei 2020 echter zo te amenderen dat wij niet anders konden dan tegen stemmen.

Unity.nu vatte onze redenen hiervoor goed samen; ‘Oegstgeest pleit er nu voor om de ambities van de RES naar beneden bij te stellen onder het mom van ‘realisme’, om pas iets te gaan doen zodra het begrip ‘woonlastenneutraliteit’ is uitgewerkt, en om in de nabije toekomst ‘geen verdere actie te ondernemen’ op de warmterotonde. Ook zouden we zo min mogelijk moeten kijken naar de optie van windmolens, terwijl daar wat ons betreft bij de A44 en N11 prima opties voor zijn. Al met al worden er dus zoveel beperkingen opgelegd dat we niet zien hoe Holland Rijnland hiermee verder zou kunnen om de energievoorziening van onze inwoners in de komende tien jaar te garanderen, en dat te doen op een zo duurzaam mogelijke manier’.

We hopen dat in de toekomstige discussies over de energiestrategie binnen de Oegstgeester raad meer de nadruk wordt gelegd op ambitie, en minder op het opleggen van beperkingen. We moeten aan de slag!

Link naar het artikel: https://www.unity.nu/Artikelen/oegstgeest/raad-oegstgeest-geeft-wensen-een-bedenkingen-voor-energiestrategie