Oegstgeester woonvisie vastgesteld: van gated community op weg naar een open gemeenschap

Oegstgeester woonvisie vastgesteld: van gated community op weg naar een open gemeenschap

Als Progressief Oegstgeest hebben we de afgelopen jaren hard gelobbyd voor het realiseren van betaalbare woningen in Oegstgeest. En het is gelukt!

Terwijl gemeenten in Nederland gemiddeld 29,6% sociale huurwoningen in hun woningvoorraad hebben, is dat op dit moment in Oegstgeest slechts 16,7%. Dit percentage doet geen recht aan de lange wachtlijsten in de sociale huursector en al die mensen die op zoek zijn naar een woning. Tijdens de vorige collegeperiode zijn deze woningen bij projecten vaak ‘afgekocht’ waardoor ze niet gerealiseerd hoefden te worden. Hierdoor is het percentage de afgelopen jaren nog verder gedaald.

Ook maakte de woningmarktanalyse in Oegstgeest duidelijk dat starters en ouderen met een kleine beurs Oegstgeest uit worden gedreven door een gebrek aan betaalbare huur – en koopwoningen. Tussen 2014 en 2018 is een afname te zien van inwoners tussen de 20 en 30 jaar, die elders hun toevlucht moesten zoeken. De gemiddelde vraagprijs voor aangeboden woningen in Oegstgeest was in het jaar 2019 €606.000 euro. Wij hoeven u niet uit te leggen dat deze prijzen ertoe leiden dat bepaalde groepen systematisch worden uitgesloten. 

PrO heeft zich de afgelopen twee jaar hard gemaakt binnen de raad om te zorgen dat Oegstgeest haar verantwoordelijkheid neemt. En het heeft gewerkt! Tijdens de raadsvergadering van 25 mei 2020 heeft de gemeenteraad een ambitieuze Woonvisie vastgesteld voor 2020-2030 genaamd “Samen verder bouwen aan karakter en kwaliteit”.

Hierin worden de volgende uitgangspunten vastgesteld:
1. We nemen onze regionale verantwoordelijkheid.
2. Bij nieuwbouwprojecten wordt 25% sociale huur en 25% middeldure huur/koop de standaard.
3. Waar de realisatie van deze twee groepen niet mogelijk is, wordt dit elders gecompenseerd.
4. Er komt voldoende woonruimte voor kwetsbare groepen.

Dit betekent dat we in de komende tien jaar dus niet langer betaalbare woningen laten afkopen door projectontwikkelaars, maar dat we actief inzetten op realisatie. Het betekent dat betaalbare woningen nu 50% van het nieuwe aanbod gaan uitmaken, en dat we daarbij ook verantwoordelijkheid nemen voor kwetsbare groepen. Het betekent dat we ons inzetten om ook onder de drie ton woningen te realiseren.  Hiermee zullen we de komende tien jaar letterlijk de bouwstenen neerleggen om Oegstgeest te veranderen van een gated community naar een open gemeenschap, waar iedereen welkom is.

Oegstgeester woonvisie vastgesteld: van gated community op weg naar een open gemeenschap. Progressief Oegstgeest trekt hiervoor de champagne open, en is blij dat we als collegepartij hebben kunnen sturen op dit resultaat!