Geen Tweede Kaagbaan!

Geen Tweede Kaagbaan!

Eerder deze maand stuurde de minister de lang verwachte ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 naar de Tweede Kamer. Zoals we hebben kunnen lezen, wordt er voor Schiphol groeiruimte gecreëerd van 1-1,5 %. Dit zet de deur open tot een groei van 500.000 vluchten nu naar 780.000 vluchten per jaar in 2050. Het zal duidelijk zijn dat dergelijke groei niet gerealiseerd kan worden zonder opening van de gevreesde Tweede Kaagbaan waarvan de aanvliegroute ook precies over Oegstgeest gaat.

Met de opening van deze baan zal de overlast in Oegstgeest dus flink toenemen. Uit een eerdere studie in opdracht van de provincie Zuid-Holland zou blijken dat bijna een kwart meer inwoners last zou gaan ondervinden. De zwaarte en frequentie van de overlast zal bovendien flink toenemen. De minister zegt wel dat de groei verdient moet worden maar stelt daar geen duidelijke richtlijnen over op en is veel te optimistisch waar het gaat om technologische innovatie.

Als fractie hebben we in de raad van 21 mei een motie ingediend -met steun van D66- om het college dan ook te vragen namens de gemeente een zienswijze in te dienen op de ontwerp Luchtvaart nota en zich daarbij uit te spreken tegen de geboden groeiruimte en de opening van de Tweede Kaagbaan. Inwoners kunnen dit ook doen! (https://www.luchtvaartindetoekomst.nl/doe-mee/denk+mee+over+de+ontwerp-luchtvaartnota+2020-2050/default.aspx ) Dit kan tot 9 juli.

Tevens willen we het college vragen dit probleem, dat ook de gemeente Leiden zal treffen, aan te kaarten en in de Omgevingsraad Cluster Zuidwest en de Bestuursregio Schiphol gezamenlijk een kracht signaal af te geven tegen de voorgestelde luchtvaartnota.

Onze motie zal 4 juni worden besproken in de Commissie Ruimte.

Onze motie is 25 juni unaniem aangenomen.