Maak ook bezwaar tegen meer nachtvluchten!

Maak ook bezwaar tegen meer nachtvluchten!

Schiphol wil blijven groeien en de rijksoverheid wil dat mogelijk blijven maken. Het wettelijk aantal nachtvluchten dreigt nu met meer dan 3000 vluchten te worden verhoogd. Dit zal leiden tot meer geluidshinder en grotere milieuschade. Dit is niet waar wij als Progressief Oegstgeest voor staan. Tot 15 februari kan hier echter bezwaar tegen worden gemaakt door middel van het indienen van een zienswijze. Na een raadsbreed aangenomen motie zal de gemeente een algemene zienswijze indienen maar inwoners kunnen dat zelf ook, per brief of online. We hebben hier een concept tekst die vrijelijk gekopieerd en aangepast kan worden.

 


Directie Participatie
T.a.v. Nachtvluchten Luchthaven Schiphol
Postbus 30316
2500GH Den Haag

 

BETREFT: Zienswijze ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenverkeersbesluit Schiphol in verband met de vaststelling van een maximum aantal voor nachtvluchten op de luchthaven Schiphol 2018

 

Als inwoner van Oegstgeest maak ik me ernstige zorgen over de gevolgen van de aanhoudende groei van Schiphol met betrekking tot:

  • geluidshinder en dan heel specifiek het verstoren van de nachtrust;
  • het effect op het klimaat;
  • de luchtverontreinig en dan specifiek (ultra-)fijnstof en stikstofoxiden;
  • de gevolgen hiervan op invulling van de in de regio noodzakelijke nieuwbouw;
  • alsmede de veiligheid in het vliegverkeer.

Het voorliggende ontwerpbesluit stelt het maximum aantal nachtvluchten voor handelsverkeer op 32.000. Volgens het Aldersakkoord zou dit maximum alleen worden aangehouden bij gebruikmaking van de geluidsarmere CDA (continuous descent approach) landingsprocedures. Door de schijnbare onhaalbaarheid van brede uitvoering hiervan is afgesproken een maximum van 29.000 nachtvluchten aan te houden (Alderstafel, november 2012). Het voorstel voor een maximum aantal nachtvluchten van 32.000 -een aantal dat feitelijk nog verder zal oplopen door een herdefinitie van de term handelsverkeer- zonder dat aan de CDA landingseisen is voldaan, is een dubbele dupering van omwonenden: immers én geen stillere CDA naderingen én meer nachtvluchten. Tevens is deze eenzijdige wijziging aan het breedgedragen Aldersakkoord een breken met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.