Laat je stem horen! Vrouwen bundelen krachten in Oegstgeest

Laat je stem horen! Vrouwen bundelen krachten in Oegstgeest

Honderd jaar na de invoering van het vrouwenkiesrecht en ruim 60 jaar nadat vrouwen -volgens de wet- handelingsbekwaam werden, vond woensdagavond 11 maart in een goed gevulde zaal in het dorpscentrum in Oegstgeest een thema-avond plaats met als onderwerp “diversiteit en politiek”. Invloedrijke vrouwen (en een man) uit de regio en daarbuiten lieten hun stem horen en riepen de aanwezigen op hetzelfde te doen.

Democratie heeft vrouwen nodig
Dat vrouwen hun stem laten horen is nog steeds hard nodig, volgens Kathleen Ferrier (voormalig tweede kamerlid voor het CDA en huidig voorzitter Nederlandse Unesco Commissie). Zij wees erop dat het vaak nog steeds zo is, dat als vrouwen hun plek en (dus) een deel van de macht eisen, een angstreactie of een gevoel van bedreiging de respons is. Met slechts 33% vrouwelijke kamerleden zien we dat er een daling is ingezet. Zolang vrouwen nog vermoord worden omdat zij opkomen voor hun idealen, er wereldwijd nog juridische systemen zijn die niet transparant zijn en de democratie ondermijnd wordt, is de stem van vrouwen keihard nodig.

De incompleetheid van een groep witte mannen
Julia Wouters (politicoloog, elf jaar lang de rechterhand van Lodewijk Asscher) is auteur van het boek De Zijkant van de Macht, waarin zij schrijft waarom de politiek te belangrijk is om aan mannen over te laten. Zij benadrukte aan de hand van beelden hoe zeer vrouwen nog ondervertegenwoordigd zijn op belangrijke posities. “Feitelijk is het zo dat de meeste belangrijke beslissingen genomen worden door witte mannen”. Zij stelde dat mannen die onderdeel uitmaken van zo’n groep witte mannen, zich incompleet zouden moeten voelen.

Geen excuus-Truus
Voor Marleen Damen (PvdA wethouder gezondheid, jeugd en welzijn) was het besluit om ja te zeggen tegen het wethouderschap in Leiden een belangrijk moment. “Ik bedacht me dat ik geen knip voor de neus waard was als ik het nu niet zou doen”. Marleen -die zelf drie dochters heeft- benadrukte dat het niet vanzelf goed komt en dat een vrouwenquotum een belangrijk hulpmiddel is. Dat is vervolgens geen reden om vrouwen te kiezen als excuus-Truus, maar gewoon omdat ze goed zijn.

Vrouwen voor vrede
Dat er wat betreft beeldvorming over vrouwen nog een behoorlijke weg te gaan is, wordt ook benadrukt door Caecilia van Peski (luitenant ter zee der 1e klasse bij de marine). Zij heeft een lange en brede internationale loopbaan binnen het vredes- en veiligheidsveld en was voorheen VN-vrouwenvertegenwoordiger. Zo zet zij zich in voor berechting van misdaden tegen vrouwen en meisjes in oorlogstijd, en strijdt ze voor het betrekken van meer vrouwen bij vredesoperaties en vredesonderhandelingen. Niet alleen vrouwen worden tegengehouden door “old boys networks” maar ook de “goede mannen” die op een andere manier tegen (de verdeling van) macht aankijken.

Klimmen kun je leren
Vanuit welk perspectief je naar de samenleving kijkt, wie je inspiratiebronnen zijn en hoe je netwerk eruit ziet, bleken voor Joan Nunnely (lid landelijk bestuur D66 voor talentontwikkeling en HR-adviseur met specialisatie diversiteit) belangrijke ingrediënten voor succes. Joan noemde onder andere haar moeder als belangrijke inspiratie (“klimmen kun je leren!”) en de jonge vrouwen in haar geboorteland Suriname die hun stem durven laten horen. De tips die zij vrouwen meegeeft zijn om te weten waar je vandaan komt, je eigen profiel te kennen en de thema’s die je aanspreken. Maar ook om je netwerk in kaart te brengen en te weten wat er gebeurt in het land, jouw stad en jouw wijk.

Handelingsonbekwame vrouwen
Kleinzoon Gerritjan van Oven, (oud Tweede Kamer lid voor de PvdA en oud rechter), vertelde tot slot over zijn opa, J.C. van Oven die als toenmalig PvdA minister van Justitie de schone taak had om het voorstel voor het afschaffen van de wet die bepaalde dat een gehuwde vrouw niet handelingsbekwaam was, door de kamer te loodsen. Dit lukte tijdens het kabinet-Drees III en dat werd dan ook in huize van Oven gevierd met een taart waarop in room geschreven was “wat Drees is voor de oudjes, is van Oven voor de vrouwtjes”.

Vrouwenkrachten gebundeld
Voordat het glas geheven werd, lieten alle aanwezigen hun stem horen tijdens een workshop stemexpressie. Ook daar werd duidelijk dat de een dat makkelijker afgaat dan de ander, maar dat het samen toch altijd goed klinkt! De organisatie van de avond (Progressief Oegstgeest en D66) benadrukte het belang van het bundelen van vrouwenkrachten, ongeacht politieke achtergrond, om zo het verschil -dat nog steeds hard nodig is- te kunnen maken.

Joan Veldhuizen
Contact: mail Joan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.