500 kinderen

500 kinderen

Donderdag 18 juni introduceerde ons raadslid Menno Welling de motie Opvang kwetsbare gevluchte kinderen. De motie verzoekt de Raad zich uit te spreken voor aansluiting bij de actie die de Minister oproept 500 kwetsbare gevluchte kinderen uit Griekse opvangkampen op te vangen in Nederland en in regionaal verband ook kinderen hier op te vangen. Er lijkt een meerderheid te zijn voor de motie die op 25 juni in stemming wordt gebracht. Zelf kunt u zich ook aansluiten bij de campagne 500 Kinderen. Menno presenteerde de motie met de volgende woorden:

“Overmorgen, 20 juni, is het Wereld Vluchtelingendag, een dag om stil te staan bij de situatie van vluchtelingen wereldwijd. Maar van reflectie krijgt een vluchteling geen dak boven zijn hoofd; van reflectie kan een gevlucht kind niet plots naar school; van reflectie komt geen bescherming tegen corona in overvolle kampen. Van reflectie komt wel deze motie die moet leiden tot actie.

In oktober vroeg de Griekse regering haar mede EU-lidstaten de opvang van 2500 kwetsbare gevluchte kinderen op zich te nemen uit humanitaire overwegingen gezien de schrijnende situatie in de opvangkampen in Lesbos en andere eilanden. Frankrijk en Duitsland gaven gehoor en zeiden toe ieder 350 kinderen op te nemen. Wat doet Nederland? Nederland wachtte lang en bood vervolgens een training aan voor Griekse ambtenaren en de financiering van een opvanghuis op het Griekse vasteland. Met dit centrum dat beschikt over 48 plaatsen, zullen in de komende 3 jaar 500 minderjarige vluchtelingen geholpen worden, aldus de Minister. Met 3,5 maand in een opvangcentrum is een kind niet geholpen. Dat weet u, dat weet ik, en ik denk de Minister ook wel.

Wat wel helpt, is gevluchte kinderen een nieuw thuis bieden, zoals we dat 5 jaar geleden deden hier in Oegstgeest. Minderjarige vluchtelingen uit voornamelijk Syrië en Eritrea verbleven op Teylingereind, maar kregen taalles in het Dorpscentrum, sportten met onze jeugd bij onze verenigingen en leerden fietsen repareren van dorpsgenoten. Ons dorp heeft zich destijds ingezet voor deze kwetsbare kinderen en is bereid dat weer te doen. Destijds gebeurde dat in goed regionale overleg – laten we dat weer doen. Leiden, Voorschoten en Leiderdorp maken al deel uit van de meer dan 100 gemeenten, die zich bereid hebben verklaard gevluchte kinderen op te nemen.

Voorzitter, wat Progressief Oegstgeest –en D66- betreft, sluiten we ons daarbij aan. Aan de huidige humanitaire noodsituatie moet een einde komen. De Minister kan daar aan bijdragen door opvang van gevluchte kinderen in Nederland mogelijk te maken. Eenmaal in Nederland, kunnen wij in regionaal verband een deel van hen hier prima huisvesten.

Voorzitter, overmorgen is het Wereld Vluchtelingendag. Ik vraag de Raads- en Commissieleden hierbij graag om enige reflectie om het humanitair belang en Europese solidariteit, maar uiteindelijk vraag ik om actie, uw stem voor deze motie, die echte opvang van deze kwetsbare groep mogelijk moet maken.”

Op 2 juli heeft de raad de motie unaniem aangenomen waarin het zich uitspreekt solidair te zijn met Griekenland en bereid te zijn vluchtelingenkinderen op te nemen in afstemming met de regio.