Progressief Oegstgeest

Onderwijs

 Progressief Oegstgeest zoekt goede samenwerking met de scholen om de kwaliteit, diversiteit en toegankelijkheid van het onderwijs in de gemeente te waarborgen en te verbeteren.

Progressief Oegstgeest:

  • wil vakleerkrachten voor muziek, lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, natuur en milieu, en levensbeschouwing behouden.
  • wil jongeren die ‘uit de boot vallen’ opzoeken, aandacht geven en nieuwe kansen bieden
  • wil dat alle kinderen met een achterstand terecht kunnen bij de Vroeg en Voorschoolse opvang.
  • wil de Leo Kannerschool in Oegstgeest houden.
  • heeft bijzondere aandacht voor kinderen van migranten: zij moeten evenveel kansen krijgen als andere kinderen.
  • wil ook volwassenen (een tweede) kans geven om een achterstand in taal of anderszins weg te werken.
  • wil bevorderen dat alle kinderen, ook die van vluchtelingen, zwemles krijgen.

 

Terug naar standpunten.