Nieuwjaarsspeech Marja Kraakman

Nieuwjaarsspeech Marja Kraakman

Hartelijk welkom, PrO-leden, belangstellenden, politieke collega’s.
Fijn dat jullie onze nieuwjaarsbijeenkomst bezoeken.

Toen ik bezig was om de uitnodiging te maken, liep ik tegen wat beperkingen aan. Kan ik nog wel een uitnodiging sturen met een foto waarop wijn of champagne staat? Nou eigenlijk niet, want alcohol kan immers borstkanker bevorderen, en ook vuurwerk kan eigenlijk niet meer op een kaart. Er kan niet veel meer. Maar zo peinzend vond ik dat niet erg, ik vind het juist positief dat je bewuster nadenkt wat je nou wil overbrengen.

Zoals jullie gemerkt hebben, is er een uitnodiging gekomen. Maar het tekent wel dat wij het afgelopen jaar en zeker het laatste half jaar over veel dingen gedwongen worden opnieuw na te denken. Vraagstukken als de landbouw, bondgenootschappen, de Brexit. Terugkijkend naar 2019 heeft PrO een druk eerste kwartaal gehad, hadden we 30 december 2018 nog gezellig onze oudejaarsborrel gehad, en waar een bijna geheel nieuw bestuur aantrad. Plots stapte onze wethouder, Huri Sahin, op begin januari. De afspraken rondom sociale huur, woningbouw, vond zij niet conform de afspraken lopen. Dit betekende dat we snel naar een opvolger gingen zoeken. Dat proces is constructief en goed verlopen. En eind maart werd Peter Glasbeek als opvolger geïnstalleerd.

Nog meer wisselingen kwamen op ons pad. Ria Pasterkamp, ons in 2019 oudst zittende raadslid, ging verhuizen naar Amsterdam en dat vroeg om opvolging. Kees Burger werd dit, alhoewel hij wel even moest denken hoe hij dat allemaal in het werk kon inpassen. Naast vertrekkers uit de gemeente kwamen er ook mensen wonen in Oegstgeest en dit leidde tot een nieuw steunfractielid, wat nu commissielid heet, van Joan Veldhuizen. En recentelijk hebben de twee oude bestuursleden Aukje Meppelink en Marie-Jetta den Otter ook afscheid genomen als bestuurslid. Nogmaals hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet.

Veel beweging zonder dan nog op inhoud bezig te zijn. Want, en zo kom ik terug op het bewuste denken, het was landelijk tot september een goed jaar, zo gaf het kabinet aan maar ineens brak de onrust los. Wat het omslagpunt van rust naar onrust nu is geweest, is mij nog niet helemaal duidelijk. Protesten bij de verpleegkundigen, in de zorg, het onderwijs, de boeren. De aandacht voor klimaat. Als gemeente hebben wij weliswaar zijdelings met de landelijke acties te maken, maar doorwerking op het sluiten van scholen, bouwmindering, etcetera is er in onze gemeente nog niet. Veel van onze inwoners behoren wel tot deze doelgroepen. Zij zijn medewerkers in de verpleging en zorg, in het onderwijs.

Velen van u zijn al betrokken bij de genoemde onderwerpen. Is bij u ook de bewustwording meer toegenomen op alle activiteiten? In mijn contacten met inwoners gaven velen aan bewust te zijn met betrekking tot het klimaat, of de klimaatmars te hebben meegelopen.

En lokaal: Wat is hier in Oegstgeest nodig aan huisvesting, wonen en zorg voor ouderen? Voor starters, voor de tussenklasse, voor sociaal huurwonen? Items die de komende periode de aandacht zullen en moeten krijgen, straks in maart bij de woonvisie. Het bekende standpunt van PrO rondom woningbouw is nog steeds gelijk. We volgen onze afspraken in de regio: minimaal 25% sociale woningbouw.

Twee andere items op inhoud wil ik hier aanhalen die wij als bestuur naast de woonvisie en duurzaamheid ook van belang vinden om op te pakken: Eenzaamheid en Samenwerking. Voor wat de eenzaamheid betreft, vond ik het zo goed dat op tweede kerstdag hier in het dorpscentrum een soos was waar mensen konden komen om anderen te ontmoeten. Ook een initiatief dat ik in ieder geval een goed idee vond (Martijn Koning vond het in zijn oudejaarsconference maar niets), is dat bij een aantal Jumbowinkels een kletskassa is, waar je even een praatje kunt maken. Ouderen, mensen met een beperking, nieuwe eenzame Nederlanders, waarderen dit. Je kunt het belachelijk maken zoals Martijn Koning deed in zijn oudejaarsconference, maar het heeft wel wat. Van een beetje aandacht, daar wordt de gever niet slechter van en de ontvanger gedijt er bij. Hou aandacht voor je buren, je medemens, blijf betrokken in je buurt en je buurtgenoten. Daarom gaat PrO eind eerste kwartaal weer de ronde doen in de wijken en wil weer in een vervolg op de periode van de verkiezingen in gesprek gaan met de burger.

Samenwerking, ik hoop dat dit meer aandacht gaat krijgen. Samenwerking in de regio om onze benodigde invloed als Oegstgeest te behouden in de vele werkzaamheden die een gemeente heeft, en samenwerking onderling als politieke partijen om items die in de gemeente aangepakt moet worden onder de aandacht te brengen. We hebben de regio nodig, al was het maar om de personeelstekorten in de ambtenarij in onze eigen gemeente enigszins te kunnen opvangen. En ik hoop dat we op bepaalde vlakken met elkaar in de politiek hierbij zullen optrekken, te beginnen bij onze coalitie.

Een mooi voorbeeld is ook om, ingegeven door het 100 jaar vrouwenkiesrecht, meer aandacht te geven aan vrouwen in de politiek, en dat we alvast met D66 afspraken hebben gemaakt om dit samen op te pakken. Uiteraard zullen we ook vol aandacht blijven schenken aan de duurzaamheid in persoonlijk gedrag, met elkaar voor de natuur. Melanie zal waarschijnlijk hier nog wel punten vanuit de fractie aangeven.

2020, een mooi getal voor een mooi nieuwjaar, waarin wij er weer tegenaan gaan, onze schouders er onder te zetten, luisteren naar de mensen die ons nodig hebben, en niet wegkijken. En waarin we wellicht een einde maken hier in Oegstgeest aan het vuurwerk en de zwartepietdiscussie.

Gelukkig Nieuwjaar