Een Progressief 2020! – Verslag van de Oegstgeester Nieuwjaarsborrel

Een Progressief 2020! – Verslag van de Oegstgeester Nieuwjaarsborrel

Op zondag 5 januari organiseerde Progressief Oegstgeest haar Nieuwjaarsborrel in het Dorpscentrum. Onder het genot van de zelfgebakken oliebollen van bestuurslid Mia de Beun blikte de partij terug op 2019, en werden de (goede) voornemens voor 2020 uitgesproken. Het jaarlijks terugkerende evenement trok gasten van diverse politieke partijen, lokale media en vrijwilligersorganisaties.

Tijdens de borrel werden aanwezigen toegesproken door partijvoorzitter Marja Kraakman (hier) en fractievoorzitter Melanie van Driel. Ook gaf Gerritjan van Oven een ode aan het Oegstgeester kanaal. In haar speech benadrukte Van Driel dat Progressief Oegstgeest trots mag zijn op haar verdiensten het afgelopen jaar. Ondanks de personele wissels heeft de partij haar stempel weten te zetten op belangrijke dossiers. Hierbij verwees ze naar het dossier ‘Endegeest/Overgeest’ oftewel het gebied rond het gemeentehuis en kasteel Endegeest. Voor dit gebied wordt het versterken van de natuur en het groen nu als uitgangspunt genomen. Dit mede door het amendement dat PrO indiende op de nota van uitgangspunten voor het gebied.

Ook trots is de partij op de sociale huurwoningen die in Nieuw-Rhijngeest Zuid gaan worden gerealiseerd. In voorgaande jaren en onder voorgaande colleges zijn sociale huurwoningen vaak afgekocht, waardoor er in deze sector niks werd gebouwd. Als alles goed gaat wordt in 2020 in Nieuw Rhijngeest begonnen met nieuwe sociale huurwoningen.

Ook het Dok, de uitbreiding van de basisschool in Nieuw-Rhijngeest, is voor Progressief Oegstgeest een positieve uitkomst. Allereerst is de uitbreiding noodzakelijk om onderwijs voor onze kinderen te garanderen. Maar, met deze uitbreiding voorzien we ook in de meest duurzame school ooit neergezet in Oegstgeest. Wij hopen dat deze de toon zet voor de rest van de onderwijshuisvestingsprojecten.

Van Driel benadrukte ook dat de slagkracht van de fractie was toegenomen, en nam daarbij de moties rond de begrotingsbehandeling als uitgangspunt. ‘Al onze moties zijn aangenomen, en zorgen ervoor dat we nu over zullen gaan op ecoglazen in Oegstgeest, dat er bewustwording omtrent lachgas wordt gecreëerd en dat we kinderwerk in Oegstgeest langer de tijd geven om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden’.

Benadrukt werd de rol die 2020 zou moeten hebben als ‘actie-jaar’. ‘De verhoudingen binnen de coalitie zijn goed, het college zit lang genoeg om te weten waar ze mee bezig zijn en er zijn nog geen verkiezingen in zicht. Dit is het moment om aan de slag te gaan!’ Voor het komende jaar ziet de PrO-fractie de woonvisie, afvalreductie en alle ontwikkelingen in het sociaal domein als belangrijke aandachtspunten. ‘Momenteel hebben we te weinig grip op het sociaal domein in Oegstgeest, terwijl bijvoorbeeld jeugdzorg een belangrijk aandachtspunt zou moeten zijn. Wij willen hier verandering in brengen het komende jaar.’