Gasloos en duurzaam: ook Oegstgeest ontkomt er niet aan

Gasloos en duurzaam: ook Oegstgeest ontkomt er niet aan

De bomenzaal in het Dorpscentrum was vorige week woensdagavond tot op de laatste stoel bezet. Progressief Oegstgeest organiseerde een bijeenkomst over de vraag wat er moet gebeuren om ook in Oegstgeest van het gas los te komen.

Maya van der SteenhovenMaya van der Steenhoven, directeur van het programmabureau  energietransitie in Zuid-Holland en initiatiefneemster van de gaslosbeweging, maakte glashelder dat de akkoorden van Parijs een gigantische maatschappelijke verandering met zich zullen meebrengen. De opgave om los te komen van het gas en daarmee de CO2-reductiedoelstellingen te realiseren zullen ons in de komende decennia allemaal dwingen tot energiebesparing, extra investeringen in het aanpassen van woningen en installaties en ook tot ander gedrag. Het is veel meer dan een technische operatie.

Niet alleen de rijksoverheid, maar juist ook gemeenten zullen hiermee aan de slag moeten. En vergis u niet, de energietransitie zal ook in de Leidse regio fysiek erg veel ruimte vragen: windmolens, velden met zonnepanelen etc. zijn onontkoombaar.

Raoul Santibanez, directeur duurzaam bouwloket -ook voor burgers van Oegstgeest- gaf veel praktische tips op het gebied van isoleren, verduurzamen en het financieren daarvan. Sieward Nijhuis en Corjan Vliek, vertelden over kansen voor lokale warmtewinning op lage temperatuur en warmtenetten voor goed geïsoleerd huizen. Hierbij werd ook ingegaan op een haalbaarheidsonderzoek naar warmtewinning uit de Klinkerbergerplas en een koppeling met het warmtenet in Poelgeest.

Sieward Nijhuis

Onze lijsttrekker Melanie van Driel bij de komende gemeenteraadsverkiezingen gaf aan dat zij na 21 maart in een coalitieakkoord opgenomen wil zien dat de gemeente serieus beleid en een visie gaat ontwikkelen hoe ook wij in Oegstgeest in de komende 30 jaar los kunnen komen van het gas. Zo zal er veel meer aan publieksvoorlichting gedaan moeten worden over energiebesparende maatregelen. Op wijkniveau zouden zogenaamde wijkambassadeurs, moeten worden aangesteld, net zoals in andere gemeenten.  En er moet ruimte komen voor initiatieven, die gericht zijn op (onderzoek naar) lokale energieopwekking en duurzame warmtenetten. Bij komende nieuwbouwprojecten moet er gasloos gebouwd worden. Bij dit alles moet er vanzelfsprekend voldoende aandacht zijn voor het kostenaspect. Zeker waar er ook investeringen gevraagd worden van inwoners met een smallere beurs.

Corjan Vliek

Melanie van Driel concludeert