Nu echt kappen met kappen

Nu echt kappen met kappen

Afgelopen donderdag is op ons initiatief met raadsbrede steun de motie Kappen met kappen aangenomen. De rigoreuze houtkap in Oegstgeest moet stoppen: Totdat het lang toegezegde bomenbeleid is vastgesteld, moeten er alleen nieuwe vergunningen afgegeven worden als de veiligheid in het geding is. Ook bestaande vergunningen zullen opnieuw tegen het licht gehouden worden zegde wethouder Roeffen toe. Sindsdien lijkt de kap alleen maar geïntensiveerd. Met dubbele kracht lijkt men maandagochtend op de historische houtwal aan de slag te gaan. Dit is ongehoord. We zullen er zijn om met collega-partijen en omwonenden onze stem te laten horen. We vertrouwen erop dat wethouder Roeffen er ook zal zijn en de kap stil zal leggen. Maandag 26 februari om 7:45 op het Meijerspad bij de Kleyn Proffijtlaan. Bent u er ook bij?

 

Houtwal
Foto’s M. Klaui