Categorie: <span>Nieuws</span>

De Geesten

Wat hebben we nu eigenlijk besloten over de Geesten? Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met een nieuw bestemmingsplan voor de Geesten. Door deze plannen behoudt dit prachtige stukje Oegstgeest haar groen en erfgoed. Voor het gebied achter het gemeentehuis – Overgeest – wordt ingezet op betaalbare woningbouw. De …

Stemwijzer Oegstgeest

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Oegstgeest heeft voor deze verkiezingen een eigen stemhulp. Hier kun je op basis van 27 stellingen bepalen welke politieke partij het beste bij je past. Ook vind je er per partij een onderbouwing van de stellingen. Je vindt de stemhulp hier.

Statushouders

Statushouders in OegstgeestIn 2021 is het lange tijd gegaan over de vraag of Oegstgeest op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) statushouders zouden moeten huisvesten. Progressief Oegstgeest heeft vanaf het begin gezegd dat de statushouders van harte welkom zijn in Oegstgeest. Statushouders hebben recht op een woning. Nu …

Hofbrouckerpark

Het laatste jaar is er in de gemeenteraad veel gesproken en gedebatteerd over de toekomst van het Hofbrouckerpark. Progressief Oegstgeest vindt dat de beslissing van de raad om het gebied ‘conserverend’ te bestemmen een gemiste kans is voor doorstroming op de woningmarkt, het realiseren van seniorenwoningen, en het beter inrichten …

Tom Groot en René Sepers benoemd als commissielid

Felicitaties aan Tom Groot en René Sepers, zojuist benoemd als commissielid om warm te lopen voor de nieuwe raadsperiode. Tom Groot, onze nummer 2 op de lijst, is hoogleraar management accounting en wordt onze financieel specialist.René Sepers, onze nummer 4 op de lijst, is werkzaam als afdelingshoofd bij het Ministerie …

Programma bekend

Met het verkiezingsprogramma “Samen, Groen & Sociaal” gaat PrO de verkiezingenvan 2022 in. De leden van PrO, PvdA en GroenLinks hebben met veel enthousiasmehet nieuwe verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Uitdagingen op het gebied van wonen, klimaat, energietransitie, groen, jeugdhulp enschoolgebouwen worden door de partij voorzien van concrete en ambitieuze …

Kandidatenlijst bekend

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 29 november heeft PrO de kandidatenlijst vastgesteld voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. PrO heeft gekozen voor een mix van nieuwe gezichten en ervaren kandidaten. Huidig fractievoorzitter Melanie van Driel is wederom verkozen tot lijsttrekker van de partij. In 2018 wist zij de meeste stemmen te …

Gelijke rechten, gelijke kansen

Met regelmaat verschijnen er landelijke rapporten over kansen- en rechtsongelijkheid van mensen van kleur, moslims, en mensen met een niet-westerse achternaam. Of het nu gaat om het vinden van een stage, werk of woning, of om behandeling door overheidsorganen, deze groepen worden geconfronteerd met een ongelijk speelveld. Ook bejegeningen op …

Algemene Beschouwingen 2021

Beste aanwezigen. Op 14 juli jongstleden konden wij in de Oegstgeester Courant lezen dat Oegstgeest wederom in de top tien van beste woongemeenten in Nederland stond. Dit jaar op de zevende plaats, in schijnbaar goed gezelschap van Rozendaal, Heemstede, Bloemendaal, Laren, Wassenaar en Ameland.   Al sinds Elsevier haar lijsten publiceert springt …