Versterking van de fractie: Menno Welling plv. commissielid

Versterking van de fractie: Menno Welling plv. commissielid

Het valt niet mee om met slechts drie man sterk al het raadswerk te doen. Tim van Tongeren, Ria Pasterkamp en Gerlof Kruidhof vergaderen veel en komen tijd te kort. Fractie en bestuur zijn dan ook zeer gelukkig dat Menno Welling bereid is de PrO-ploeg te komen verstreken als plaatsvervangend commissielid, net als Kees Burger en Anki Polak. De benoeming van Menno Welling zal plaatsvinden in de raadsvergadering van juni. Tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft de fractie dat de beschikking over drie plaatsvervangende commissieleden.

Menno is 43 jaar, cultureel antropoloog, archeoloog en Afrikakenner. Hij is werkzaam aan de Reinwardt Academie te Amsterdam. Uiteraard is hij lid van PrO (landelijk GroenLinks).