Steunfractie

Steyn Burger

Mijn naam is Steyn Burger, wonend in Oranje Nassau, ben jurist in wording met specialisatie jeugdrecht. De afgelopen jaren ben ik bestuursvoorzitter van Museumnacht Leiden geweest en bestuurslid van de Leidse studentondernemersvereniging Lugus. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan hockey met coachen en training geven.

Lange tijd heb ik getwijfeld over de beste manier waarop ik een bijdrage kan leveren aan PrO. Centraal staat namelijk niet mijn ambitie om het gemeenteraadslidschap te bekleden, maar de wens om bij te dragen aan een sterke brede progressieve partij in Oegstgeest, omdat het belang daarvan steeds groter wordt met de keuzes die in de landelijke politiek worden gemaakt. Mijn politiek drijfveren zijn vooral gebaseerd op de individualisering in de samenleving en vergroting in situatieverschillen tussen rijk en arm. Deze stellen ons voor grote uitdagingen onze jeugd te beschermen tegen deze problemen en met elkaar de oplossing te vinden.

Door een terugtrekkende rijksoverheid met een verregaande decentralisatie van zorgtaken, wordt de rol van de gemeentes steeds belangrijker. Men moet hierdoor op het lokaal niveau een fundamentele keuze maken. Mijn ambities voor de komende jaren is te kiezen voor een gemeente die fungeert als partner in je leven en schakelt met burgers welke behoeftes erin iedere fase zijn om een goede solidaire samenleving mogelijk te maken. Mijns inziens is echte vrijheid voor eenieder nu niet gegarandeerd, maar hoort dat wel te zijn.

Ik hoop dat mijn inspanningen voor Progressief Oegstgeest (met GroenLinks/PvdA) dat mede mogelijk kunnen maken!

Contact: mail Steyn

Joan Veldhuizen

Ik ben Joan Veldhuizen, ben in mei 2019 naar Oegstgeest verhuisd en heb me direct aangesloten bij PrO omdat zij staan voor een sociale, duurzame en open gemeenschap. Daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren!

In mijn vorige woonplaats (Bladel) ben ik 15 jaar politiek actief geweest. Eerst als commissielid en gemeenteraadslid voor GroenLinks en van 2010 tot 2017 als wethouder voor GroenLinks en PRO5, de progressieve partij opgericht door PvdA en GroenLinks.

Ik zet mij graag in voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, op een manier die zij zelf het prettigste vinden en het beste werkt. Mijn ervaring is dat je door het bundelen van krachten, of dat nou in de wijk, de gemeente of de regio is, veel verder komt. Er is zoveel mogelijk als je luistert naar inwoners, organisaties en ondernemers met goede idee├źn en daar mee samenwerkt, passend bij de rol van de gemeente. Nog te vaak komt het voor dat beleid niet aansluit bij de praktijk of dat goede initiatieven versnipperd zijn. Dat is zonde van de tijd en het geld, maar vooral jammer voor de mensen die ondersteuning het hardst nodig hebben. Daarom is het betrekken van inwoners op dat – en ook ander – gebied  veel meer dan het afvinken van inspraakreacties. Beleid en voorzieningen die aansluiten bij wat inwoners nodig hebben, voorkomt bovendien vaak dat er (onnodig) dure zorg ingezet moet worden. Ik benieuwd naar wat mensen in Oegstgeest nodig hebben om (weer) mee te kunnen doen, aan het werk te gaan, vrijwilliger te worden, het huis uit te komen of hulp te zoeken. Ook op dat gebied is het natuurlijk belangrijk om de krachten te bundelen en verbindingen te leggen met onderwijs, sport, duurzaamheid, zorg, verenigingen. Ik geloof in de juiste combinatie van kleinschaligheid met de kennis, de samenwerking en de kracht van de regio. Ik luister en denk in Oegstgeest graag mee!

Oegstgeest is mooi en groen, dat is een van de redenen dat ik hier ben komen wonen. Een gezonde en inspirerende leefomgeving, nu en vooral ook in de toekomst, is superbelangrijk. Daar kan iedereen aan bijdragen, maar de gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om dit mogelijk te maken. Een andere reden voor mijn verhuizing naar Oegstgeest is om op de fiets naar mijn werk in Leiden te kunnen. Ik werk als programmaleider dementie bij Transmuralis. Dat is het samenwerkingsverband tussen verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, revalidatiezorg en GGZ in de regio Zuid-Holland Noord. Transmuralis bevordert de kwaliteit en regionale samenhang in de zorg. In mijn geval betreft dat de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten. Voordat ik wethouder werd, werkte ik 25 jaar als psychiatrisch verpleegkundige en manager in de psychiatrie en dementiezorg, in Nederland en Engeland.

Als ik niet werk of studeer dan ben ik het liefst buiten. In de bossen, duinen of op het strand, wandelend of fietsend. Altijd (nou ja, bijna altijd) uitgerust met mijn camera!

Contact: mail Joan