Steunfractie

Kees Burger

Mijn naam is Kees Burger, wonend in Oranje Nassau, ik woon sinds begin jaren ’90 in Oegstgeest en dat met veel plezier. Ik heb politieke wetenschappen en Europees recht gestudeerd in Leiden en Louvain-la-Neuve en ben als ambtenaar werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken.

Ik heb mij vier jaar geleden kandidaat gesteld op de lijst van PrO voor de Gemeenteraad omdat ik dacht dat ik mijn inmiddels langdurige ervaring op andere bestuurslagen (zowel nationaal als Europees) zou kunnen inzetten op gemeentelijk niveau, met name ook tegen de achtergrond dat het gemeentelijke niveau steeds belangrijker wordt in ons politiek bestel.
Ik ben nu sinds 2014 lid van de PrO fractie als pl.v. Commissielid actief in de Commissie ruimte en woordvoerder op economische onderwerpen en o.m. De omgevingswet.

Ik wil mij ook de komende vier jaar inzetten voor een goed bestuur van onze gemeente, dat wil zeggen een dienstbare overheid die streeft naar een inclusieve samenleving in goed nabuurschap met de omliggende gemeenten. Politiek is een kwestie van keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen. Besluitvorming moet plaatsvinden op basis van een zorgvuldige afweging die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen.

Mocht nu de indruk zijn gewekt dat politiek het enige is dat mij bezig houdt corrigeer ik dat beeld graag: ik lees graag en veel, ben een wielerliefhebber en ook zeer geïnteresseerd in contemporaine geschiedenis en dan met name de Eerste Wereldoorlog.

Contact: mail Kees

Steyn Burger

Mijn naam is Steyn Burger, wonend in Oranje Nassau, ben jurist in wording met specialisatie jeugdrecht. De afgelopen jaren ben ik bestuursvoorzitter van Museumnacht Leiden geweest en bestuurslid van de Leidse studentondernemersvereniging Lugus. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan hockey met coachen en training geven.

Lange tijd heb ik getwijfeld over de beste manier waarop ik een bijdrage kan leveren aan PrO. Centraal staat namelijk niet mijn ambitie om het gemeenteraadslidschap te bekleden, maar de wens om bij te dragen aan een sterke brede progressieve partij in Oegstgeest, omdat het belang daarvan steeds groter wordt met de keuzes die in de landelijke politiek worden gemaakt. Mijn politiek drijfveren zijn vooral gebaseerd op de individualisering in de samenleving en vergroting in situatieverschillen tussen rijk en arm. Deze stellen ons voor grote uitdagingen onze jeugd te beschermen tegen deze problemen en met elkaar de oplossing te vinden.

Door een terugtrekkende rijksoverheid met een verregaande decentralisatie van zorgtaken, wordt de rol van de gemeentes steeds belangrijker. Men moet hierdoor op het lokaal niveau een fundamentele keuze maken. Mijn ambities voor de komende jaren is te kiezen voor een gemeente die fungeert als partner in je leven en schakelt met burgers welke behoeftes erin iedere fase zijn om een goede solidaire samenleving mogelijk te maken. Mijns inziens is echte vrijheid voor eenieder nu niet gegarandeerd, maar hoort dat wel te zijn.

Ik hoop dat mijn inspanningen voor Progressief Oegstgeest (met GroenLinks/PvdA) dat mede mogelijk kunnen maken!

Contact: mail Steyn