Progressief Oegstgeest

Regio

 Progressief Oegstgeest stelt zich open op naar de regio. Krachten bundelen en samenwerking versterken is in het belang van zowel de regio als van de inwoners van Oegstgeest. Voor Progressief Oegstgeest gaat het om samenwerking op het gebied van de economie, de bereikbaarheid, de duurzaamheid, de gezonde en vitale leefomgeving, de sociale samenhang, de voorzieningen en wonen en groen. Wij willen geen zelfstandigheid ten koste van alles. Voor ons staat het behoud van Oegstgeest als gemeenschap centraal. Daarvoor is behoud van het huidige (hoge) voorzieningenniveau op gebied van sport, cultuur en verenigingsleven essentieel.

Progressief Oegstgeest:

  • kiest voor behoud van identiteit en de hechtheid van de Oegstgeester gemeenschap.
  • wil inzetten op behoud van het niveau van de lokale voorzieningen.
  • kiest voor samenwerken in de regio in een democratische bestuursvorm voor onze gemeenschap, met waarborgen voor invloed en controle. Progressief Oegstgeest onderschrijft daarmee de visie op de samenwerking in de Leidse regio die in september 2017 door de fractievoorzitters in de Gemeenteraad is opgesteld en door de gemeenteraad is onderschreven.
  • wil bevoegdheden op terreinen die beter op regionaal niveau kunnen worden opgepakt, zoals regionale economie, regionale werkgelegenheid en regionale duurzaamheid overdragen.
  • vindt op termijn een fusie met Leiden e.o. bespreekbaar.

 

Terug naar standpunten.