PrO draagt Peter Glasbeek voor als wethouder

PrO draagt Peter Glasbeek voor als wethouder

De fractie en partij van Progressief Oegstgeest zijn verheugd dat ze Peter Glasbeek kunnen voordragen als wethouder in het College van Oegstgeest.

Peter Glasbeek, getrouwd en wonend in Leiderdorp, is geen onbekende in de regio. Voordat hij wethouder werd in Harlingen, vervulde Glasbeek in zijn woonplaats van 2005 tot en met 2010 het wethouderschap. Hij beschikt over ruime ervaring in politieke en bestuurlijke functies. Zo was hij lid van het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland.

Met zijn kennis opgedaan op de beleidsterreinen van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu tezamen met zijn kennis van de regio past de inhoud van de vrijgekomen portefeuille in Oegstgeest goed bij hem.

Fractievoorzitter Melanie van Driel: “In Peter heeft PrO een kandidaat-wethouder gevonden die kan bogen op een goede dosis wethouderservaring. Gecombineerd met zijn sociale hart, menen wij daardoor met Peter een wethouder voor te kunnen dragen die een waardevolle bijdrage kan leveren aan ons gemeentebestuur en die het coalitieakkoord ‘Groen, sterk en betrokken’ gestalte kan geven en weet uit te voeren.”

Voor het wethouderschap was Glasbeek in diverse managementfuncties werkzaam zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector, onder meer bij Fokker Aircraft, EnerTel en het Waterbedrijf Drenthe. “Ik ben sterk geboeid door duurzaamheid en de transformatie van het sociaal domein, maar het lokaal bestuur trekt me in zijn algemeenheid sterk aan. Het verwerven en behouden van draagvlak is fundamenteel voor het behalen van resultaten”, aldus Glasbeek

De fractie en het bestuur zien de komst van Glasbeek met enthousiasme en vertrouwen tegemoet. Partijvoorzitter Marja Kraakman: “In de selectie om te komen tot een nieuwe wethouder hebben wij de lat hoog gelegd en waren positief verrast door de kwaliteit van aangedragen kandidaten. Wij verwachten dat Peter echt iets voor Oegstgeest kan betekenen”.

Met de voordracht in maart geeft PrO alle partijen in de raad ruim de gelegenheid om kennis te maken met Peter Glasbeek.