Persbericht

Persbericht

Donderdag 2 juli heeft Progressief Oegstgeest de coalitiepartijen VVD en CDA laten weten de coalitie te beëindigen. Het beschadigde vertrouwen in de VVD heeft ertoe geleid dat voortzetting van deze coalitie onmogelijk is geworden.  

De verkiezingen van 2018 is PrO ingegaan met ambitie voor vernieuwing en verandering, met name op het gebied van duurzaamheid en sociaal beleid. Op basis van de verkiezingsuitslag hebben we met succes een nieuw gemeentebestuur gevormd. Cruciaal in de samenwerking met VVD en CDA was de bereidheid om compromissen te sluiten en afspraken te maken. PrO had het vertrouwen dat ook na de vorming van de coalitie alle partijen zich hiervoor blijvend zouden inzetten, ook op de moeilijke onderwerpen voor ons dorp. 

Alhoewel coalitie en college mooie resultaten hebben bereikt in de afgelopen twee jaar, wisten we dat dossiers als Wilhelminapark en Geesten uitdagend zouden blijken. Vele belangen en wensen moesten op één lijn komen. Met dank aan wethouder Peter Glasbeek lag een voorstel waarin deze bij elkaar waren gebracht. Versterking van het groene karakter, een nieuwe locatie voor de Leo Kannerschool, het behoud van de toegankelijkheid van het mooie gebied en een eind aan leegstand en verloedering. Zelfs de beslissing om in het uiterste geval wonen in kasteel Endegeest te overwegen, een gevoelig onderwerp en grote wens, zou de raad krijgen. 

Gedurende het hele proces kon de wethouder rekenen op steun van onze volledige fractie en een grote meerderheid in de raad. Alles werd ingezet op het beste resultaat voor Oegstgeest. Vlak voor de stemming op 25 juni bleek echter dat zeggenschap over de functie van enkele bijgebouwen bij kasteel Endegeest reden was voor de VVD om ondanks gemaakte afspraken op het laatste moment van standpunt te wijzigen. De verrassende draai heeft niet alleen al het goede werk tenietgedaan, maar ook het vertrouwen van PrO in een goede samenwerking ernstig beschadigd.  

Al met al rest ons na intern beraad geen andere keuze. Het besluit tot beëindiging van de samenwerking nemen wij niet lichtzinnig. Bestuurlijke verantwoordelijkheid gaan wij niet uit de weg, maar een basis van vertrouwen is essentieel voor goede samenwerking.