Bijdrage van PrO aan de begrotingskrant in de OC

Bijdrage van PrO aan de begrotingskrant in de OC

Begroting 2018: slotakkoord college van VVD – CDA – HvO

Op 2 en 7 november buigt de Oegstgeester raad zich over de laatste begroting van dit college. In meerdere opzichten een slotakkoord. Immers in maart zijn de verkiezingen. Dat is goed te merken als je de begroting leest. Er wordt op de afgelopen jaren teruggekeken en het college is trots op wat is bereikt. Daarom is het opvallend en jammer dat het halve college voortijdig opstapt. Dat maakt het debat over dit meest politieke document lastig. Want in de begroting worden keuzes voor de toekomst gemaakt waarover de fracties flink van mening kunnen verschillen. Het laat zich aanzien dat de burgemeester de begroting en het beleid gaat verdedigen. De burgemeester die geacht wordt boven de partijen te staan. Of er wordt nog op stel en sprong een nieuwe wethouder van financiën benoemd die nauwelijks voorbereid aan het debat begint. PrO heeft ernstige bedenkingen tegen deze gang van zaken.

Wat valt op in deze begroting?
Allereerst een compliment voor de opstellers. De plannen rond duurzaamheid, de regionale samenwerking, de herinrichting van Sportpark De Voscuyl maar ook het anticiperen op het verdwijnen van de precario-inkomsten, de financiële risico’s rond de jeugdzorg en de lange termijn schuld krijgen onze steun. Wij verwachten dat ook de VVD, CDA en HvO het college steunen bij hun plannen voor duurzaamheid zoals het project Van Afval Naar Grondstof (VANG). Onze zorgen zitten bij risico’s die er niet in staan of waar erg positief over wordt gedaan. Bij Poelgeest en de ontwikkeling van de Duivenvoordestraat (het oude ASC terrein) verwachten wij nog flinke financiële tegenvallers. Er blijken gedurende de afgelopen jaren regelmatig afspraken met partijen te zijn gemaakt, waar raadsleden geen of onvoldoende helderheid over krijgen. PrO blijft op openheid en transparantie bij de grondexploitaties van Poelgeest en Nieuw Rijngeest aandringen.

Wat wil PrO? Een duurzaam, open en sociaal Oegstgeest
PrO ziet volop mogelijkheden om sneller en meer aan duurzaamheid, aan de toekomst van onze kinderen te werken. Afvalscheiding, meer zonnepanelen, minder verstening van tuinen, actief groenbeheer en een duurzaam bedrijvenpark.
PrO stelt zich open op naar de burgers en vindt dat de gemeente dat ook moet doen. Geen schimmige dealtjes met projectontwikkelaars, eerlijk naar bewoners en bedrijven en daardoor minder juridische procedures. En een open opstelling naar de regio. Wij zijn trots op het vrijwel unaniem aangenomen 12 puntenplan gericht op samenwerking met de Leidse regio. Voor PrO is voor nu en de toekomst leidend dat wij voor een solidair en sociaal dorp vechten. Een dorp waarin iedereen meetelt en mensen, die door omstandigheden al dan niet tijdelijk niet mee kunnen komen, steun ondervinden. Dat geldt zeker voor kinderen die het minder hebben. Bij de begrotingsbehandeling dienen we daarvoor plannen in.