Bijdrage fractie PrO aan de Algemene Beschouwingen van 2 november 2017