Statushouders

Statushouders

Statushouders in Oegstgeest
In 2021 is het lange tijd gegaan over de vraag of Oegstgeest op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) statushouders zouden moeten huisvesten. Progressief Oegstgeest heeft vanaf het begin gezegd dat de statushouders van harte welkom zijn in Oegstgeest. Statushouders hebben recht op een woning. Nu er geen woningen zijn, is kleinschalige opvang hier beter dan opvang in overvolle asielzoekerscentra. Inmiddels zijn de eerste statushouders aangekomen in het Hoefijzergebouw achter het gemeentehuis. In dit artikel geven we graag antwoord op twee veel gestelde vragen over de huisvesting.

Wat is er nu eigenlijk besloten?
Op 7 juli 2021 is groen licht gegeven voor het huisvesten van 175 statushouders, voor een periode van vier jaar. De locatie is een regionale opvanglocatie voor mensen van wie bepaald is dat zij terecht zijn gevlucht uit hun land van herkomst. Het zijn allen mensen die op termijn permanente woonruimte krijgen in de Leidse regio. Omdat het enige tijd kost om hen te huisvesten verblijven ze dus tijdelijk in Oegstgeest. Dit is belangrijk omdat kinderen daardoor al naar school kunnen en met toekomstige vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen. Daarnaast kunnen ouders en alleenstaanden actief aan de slag kunnen met het verkennen van hun nieuwe woonomgeving, zodat zij daardoor beter kunnen aarden. Het zijn dus niet vier jaar lang dezelfde statushouders die in het pand verblijven.

Ook is er besloten om in de voormalige Jelgersmakliniek, op korte afstand van dit gebouw, ruimte te bieden aan de huisvesting van 80 ‘spoedzoekers’. Divorce Housing is de partij die deze huisvesting regelt. De doelgroep hiervoor zijn mensen, al dan niet met kinderen, maar ook een enkele starter of student, voor wie op dit moment geen huis beschikbaar is, maar voor wie een plek in Oegstgeest van belang is. Bijvoorbeeld zodat gescheiden ouders dicht bij hun kinderen kunnen blijven.

Hoe verliep de discussie?
Een belangrijk moment was de gemeenteraad van donderdag 29 april 2021. Tijdens deze vergadering moest de gemeenteraad uitspreken welke ‘grondhouding’ zij had ten opzichte van de huisvesting van deze doelgroepen. Wat nodig was om de huisvesting doorgang te laten vinden was een ‘positieve’ grondhouding. Dit zou betekenen dat wanneer het COA en Divorce Housing de aanvraag zouden indienen, het college wist dat zij dit deden met goedkeuring van de gemeenteraad.

Progressief Oegstgeest was de enige partij in Oegstgeest die vanaf het begin duidelijk was over haar steun aan de komst van de statushouders.

De VVD was in dit dossier overduidelijk een groot tegenstander. Zo stelde de VVD in de Oegstgeester courant van 24 februari 2021 de huisvesting van statushouders ‘onuitlegbaar’ te vinden. De VVD was bang dat dit mogelijk negatieve consequenties zou hebben voor de sociale veiligheid. Ook probeerde de VVD lange tijd te doen alsof huisvesting van statushouders zou betekenen dat de locatie niet voor woningbouw beschikbaar zou zijn. Dit is echter niet het geval. Er is al afgesproken dat deze locatie na de tijdelijke huisvesting beschikbaar wordt voor betaalbare woningen, en planvorming voor dat project zal minstens even lang duren als de tijdelijke huisvesting. De VVD stemde niet in met de huisvesting.

Het CDA stond vanaf het begin open voor de huisvesting, maar sprak pas later in het proces actief steun uit. D66 en HvO waren vrij kritisch in hun eerste uiting in de Oegstgeester Courant op 24 februari 2021, maar stemden uiteindelijk ook voor de huisvesting. Lokaal stemde samen met de VVD tegen het voorstel. Hiermee was er een meerderheid voor een positieve grondhouding. Een resultaat waar wij zeer blij mee waren. Dit leidde ertoe dat op 7 juli het COA en Divorce Housing groen licht kregen.

Op maandag 1 november 2021 trokken de eerste statushouders in hun tijdelijke onderkomen. We zijn zeer blij met alle inwoners die zich tot nu toe in hebben gezet om deze mensen welkom te heten. Veel mensen hebben zich al aangemeld als vrijwilliger. De gemeente heeft de komst sinds het positieve besluit omschreven als een verrijking van de gemeente, en rond de feestdagen een kaartenactie georganiseerd om hen een hart onder de riem te steken.