Progressief Oegstgeest

Zorg

 Iedereen krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft en wanneer iemand is aangewezen op zorg moet die zorg altijd worden geleverd. Progressief Oegstgeest wil zoveel als mogelijk uitgaan van eigen kracht, mantelzorg en sociale netwerken. Omdat we willen dat dit succesvol verloopt, moet de zorgvrager ondersteund worden door professionals. Progressief Oegstgeest vindt dat de gemeente haar rol bij het inrichten van de zorg actief moet oppakken. Wij gaan uit van gemeenschappelijke voorzieningen als het kan en maatwerk als het moet. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de zorgvrager te maken krijgt met één en dezelfde contactpersoon, die deskundig is op alles wat met zorg te maken heeft.

Progressief Oegstgeest:

 • zorgt voor een toegankelijk en deskundig zorgloket, waar de hulpvrager snel informatie krijgt en een eigen contactpersoon heeft.
 • heeft zorg voor de kwetsbaarheid van specifieke doelgroepen, waaronder ouderen.
 • zet in op snelle en passende hulp voor jongeren in psychische nood.
 • zet jaarlijks verzorgenden en verpleegkundigen in het zonnetje.
 • wil dat respijtzorg (tijdelijke vervangende zorg) voor mantelzorgers voldoende beschikbaar is.
 • gebruikt overschotten bij zorg en welzijn om de zorg in volgende jaren te verbeteren.
 • voorkomt dat Oegstgeestenaren door een stapeling van eigen bijdragen en andere zorgkosten in de problemen komen.
 • geeft zorgcoöperaties en burgerinitiatieven als Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest de ruimte.
 • wil een innovatiebudget om nieuwe zorginitiatieven op weg te helpen.
 • zorgt voor een ombudsman met passende bevoegdheden om problemen van zorgvragers met de gemeente te onderzoeken.
 • waakt over de privacy van zorgvragers.

 

Terug naar standpunten.