Progressief Oegstgeest

FINANCIËN

 Wij staan voor een degelijk financieel beleid. Er staat na oplevering van Nieuw Rijngeest nog een forse schuld (rond 50 mln) open terwijl er geen opbrengst meer mogelijk is uit verkoop van grond. De afschaffing van de mogelijkheid precario te heffen slaat een extra gat in de begroting. Vanwege het renterisico is de afbouw van de hoge schulden van Oegstgeest noodzakelijk.

De gemeente kan dan een paar dingen doen. Bezuinigen is er een van. De sociale voorzieningen en de subsidies aan alle organisaties staan erg onder druk. De afgelopen jaren zijn we met een stofkam door de uitgaven gegaan. Maar voor Progressief Oegstgeest is inmiddels de ondergrens bereikt. Een goed niveau van de verschillende voorzieningen, een sociaal vangnet en het realiseren van duurzame keuzes zijn voor ons van groot belang.

Wij vinden daarom beperkte verhoging van de gemeentelijke inkomsten, waaronder de onroerend zaak belasting, acceptabel.

Progressief Oegstgeest:

  • vindt openheid en transparantie voor een degelijk en betrouwbaar financieel bestuur absoluut noodzakelijk en vraagt om een inzichtelijke app waarmee inwoners de financiële ontwikkeling van de gemeente kunnen volgen.
  • wil dat er een eind komt aan verborgen afspraken met projectontwikkelaars door onder meer een openbaar (subsidie-)register waarin transparant wordt gemaakt hoe met gemeentegeld wordt omgegaan, ook van ‘verborgen subsidies’.
  • wil dat onzekerheden en risico’s helder in kaart worden gebracht bij nieuwe juridische procedures.
  • ziet realisme vereist als basis voor de gemeentelijke financiën, maar vindt dat wel verantwoordelijkheid moet worden genomen voor noodzakelijke investeringen en uitgaven voor wat nu moet gebeuren, en dat deze niet worden doorgeschoven.
  • vindt een beperkte verhoging van de OZB bespreekbaar om voorzieningen op peil te houden en de schuldenlast te verminderen.
  • kiest voor experimenteren met ‘verbonden participatie’, waardoor inwoners mede-eigenaar worden van bepaalde voorzieningen.
  • wil extra ‘inkomsten’ door innovatie, efficiency en kwaliteitsslag.

 

Terug naar standpunten.