Progressief Oegstgeest

Duurzaamheid

   Het is belangrijk dat we zuinig zijn op onze wereld en onze mensen. We moeten onze wereld in goede staat doorgeven aan de generaties na ons. De klimaatverandering moet koste wat het kost worden beperkt. Ook Oegstgeest zal daaraan moeten bijdragen. Dit vraagt een transitie naar duurzaamheid in gebruik van energiebronnen, bewaken van groen en biodiversiteit, en goed waterbeheer.

Duurzaamheid moet op alle beleidsterreinen van de gemeente Oegstgeest vanaf het begin een belangrijke plaats innemen.

Progressief Oegstgeest:

  • wil dat de gemeente de overgang naar een schone energievoorziening bevordert, in samenwerking met de netbeheerder, woningbouwcorporaties en energiecoöperaties en de regiogemeenten.
  • wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door een transitie naar energie besparende maatregelen zoals led verlichting, zonne-energie etc. in alle openbare ruimten.
  • vindt dat scholen duurzaamheid verplicht een plaats moeten geven in het lesprogramma.
  • vindt het nodig dat de gemeente een ambitieus en innovatief verduurzamingsplan opstelt voor het eigen vastgoed en voor de verduurzaming van scholen, waarbij de luchtkwaliteit ook een belangrijk onderdeel moet zijn.
  • wil een actieve inzet van de gemeente voor het gebruik van eerlijke grondstoffen en producten en dat de gemeente opteert om fair trade gemeente te worden.
  • wil prioriteit geven aan goede voorlichtingscampagnes naar de bevolking over duurzaamheid, bijvoorbeeld over voedselverspilling, woonhuisaanpassingen en biodiversiteit.
  • handhaven en bevorderen van een goede kwaliteit van het woon- en leefmilieu, o.a. door het beschermen en goed beheren van het cultureel erfgoed (monumenten, landgoederen etc.).
  • wil dat de gemeente de kwaliteit van het huidige woon- en leefmilieu in ons dorp handhaaft en zo mogelijk verbetert. Dit in samenspraak met de bewoners en de partijen die onze gemeente beheren, ontwikkelen en onderhouden.

 

Terug naar standpunten.