Oegstgeest en de Leidse regio

Oegstgeest en de Leidse regio

Toekomstvisie Leidse Regio 2017Tijdens de extra raadsvergadering van 9 mei over regionale samenwerking liepen de gemoederen hoog op. Na jaren van overleg tussen de gemeenten Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude, lag er een compromisvoorstel op tafel met de steun van het college. De oprichting van een regioraad als extra bestuurslaag tussen gemeente en provincie leek de meest aanvaardbare en adequate manier van samenwerking: De gemeenten blijven zelfstandig, tegelijkertijd kan er met de regioraad, bestaande uit een afvaardiging van lokale raadsleden, democratisch gesproken en beslist worden over onderwerpen van gemeenschappelijk belang zoals wonen, energie en vervoer.

Tijdens de raadsvergadering gaven de coalitiepartijen VVD, CDA en HvO (10 van de 19 zetels) jammer genoeg aan alleen voor een lichte samenwerkingsvorm te voelen, dus het voorstel van hun eigen college af te wijzen. Ze gingen, en gaan, daarmee voorbij aan de grote problemen waar Oegstgeest voor staat, nu en in de toekomst. Onze fractievoorzitter Tim van Tongeren somde alles duidelijk op. Nu afhaken bij nauwe regionale samenwerking betekent afbraak van onze voorzieningen en uiteindelijk op hangende pootjes toch weer aankloppen bij Leiden zonder dat er dan nog ruimte is om over de voorwaarden te onderhandelen. De andere oppositiepartijen, D66 en Lokaal, waren het met ons eens.

De coalitie weigerde echter recht te doen aan onze bedenkingen. Ze wilde alleen háár visie meenemen naar het regio-overleg. Daarop besloot de gehele oppositie ontsteld en met tegenzin de raadszaal te verlaten nog voor de stemming.

Enkele grote problemen die Oegstgeest niet alleen aan kan
  1. Bouwgrond: er is nauwelijks nog ruimte voor sociale woningbouw.
  2. Werkgelegenheid: Oegstgeest heeft maar zeer beperkt werkgelegenheid binnen haar gemeente grenzen.
  3. Woonkwaliteit: woningen moeten aangepast worden met het oog op levensloop en duurzaamheid.
  4. Vergrijzing: Oegstgeest vergrijst en dat heeft grote consequenties voor de zorgvraag, huisvesting en gemeentefinanciën.
  5. Ambtelijk apparaat: Het ambtelijk apparaat is klein en kwetsbaar, terwijl door decentralisatie de gemeente steeds meer verantwoordelijkheden krijgt.
  6. Financiën: De gemeente is financieel zwak terwijl er geïnvesteerd moet worden zoals in sportpark de Voscuyl, energietransitie, bruggen etc..