Bijdrage PrO aan de begrotingskrant (OC)

Bijdrage PrO aan de begrotingskrant (OC)

Het college is volop aan de slag met het uitvoe- ren van ons coalitieakkoord ‘Groen, Sterk en Betrokken’. Progressief Oegstgeest is blij met de successen tot nu toe.

Sociaal

Dit college werkt hard aan de sociale agenda. Dit zien we terug in onze woningbouwplannen, waar aandacht voor sociale huur en middelhuur is bij alle toekomstige projecten. Sociale- en middelhuur zijn essentieel voor starters en inwoners met een kleine beurs. Dit is een radicaal andere koers dan de afgelopen jaren, toen er voornamelijk villawijken werden gepland. PrO staat voor een Oegstgeest waar iedereen een plek heeft om te wonen.

Ook zetten we in op de ontwikkeling van onze inwoners. Voor laaggeletterden gaat geld naar het taalhuis. Laaggeletterdheid levert in de omgang en de (potentiële) werkomgeving problemen op, en resulteert soms in een gevoel van isolatie. PrO staat voor een Oegstgeest waar iedereen mee kan doen. Ook zorgen we dat de bibliotheek – leerplek en ontmoetingsplek – middelen heeft om ondanks hogere kosten haar openingstijden te handhaven. In de strijd tegen sociale isolatie is ook het netwerk ‘Samen tegen eenzaamheid’ gelanceerd. Het gemiddelde van acht eenzamen per straat moet naar beneden!

Duurzaam

Wij zijn blij dat ons college duurzaamheid serieus neemt. Jaarlijks gaat een substantieel bedrag naar duurzaamheidsbeleid. Een grote vooruitgang.

Met de ‘Ga Goed’ campagne delen we goede voorbeelden uit het dorp. Ook verbinden we inwoners met vergelijkbare woningen – zoals in de Schildersbuurt – zodat ze van elkaar kunnen leren hoe hun woning het beste kan worden ver- duurzaamd. We praten met netbeheerders, inwoners en lokale initiatieven over de toe- komst van onze energievoorziening. Warmte- winning uit de Klinkenbergerplas wordt hierin als serieuze optie meegenomen. Oegstgeest neemt deel aan het Regionale Energieakkoord, Operatie Steenbreek en de Schooldakrevolutie. Ook Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) worden door dit college geïnspireerd en waar mogelijk gefaciliteerd om hun verenigingen te overtuigen van de voordelen van duurzaam- heidsmaatregelen. Ook geeft de gemeente het goede voorbeeld door haar eigen bezittingen te verduurzamen. Wij kijken uit naar de gemeente- lijke warmtevisie en voorstellen om inwoners verder te ondersteunen bij verduurzamingsmaatregelen.

Open

Tot slot staat PrO voor een open gemeente. Open richting samenwerkingspartners in de regio én richting onze inwoners. De gemeente werkt samen met inwoners aan de toekomst van ons dorp.

Wij zijn verheugd over de Dorpsgesprekken die ons college organiseert om inwoners te betrek- ken bij beleid. Het beste voorbeeld hiervan is het recente gesprek over burgerparticipatie. Ons college laat ook ruimte voor initiatieven van betrokken inwoners en komt binnenkort met een Loket Burgerinitiatieven om hen het leven makkelijker te maken. Ook The Right to Challenge moet hier een rol spelen.

Voor PrO mag invloed voor inwoners soms best wat kosten. Er zijn voor de gebieden Overgeest en Endegeest (‘De Geesten’) bijeenkomsten georganiseerd om te zorgen dat alle geïnteresseerden hun visie op deze parel van Oegstgeest konden uiten. Alhoewel geen participatietraject perfect is, zetten wij in op een gemeente die inwoners als u blijft betrekken bij plannen die u raken, en u ondersteunt als u dat nodig heeft.