25 jaar Progressief Oegstgeest

25 jaar Progressief Oegstgeest

POLITIEK: PvdA en GroenLinks in Oegstgeest besloten in 1993 de krachten te bundelen. Er ontstond een uniek samenwerkingsverband. 25 jaar PrO. Goed voor Oegstgeest. Reden voor een korte terugblik.

 Een plakker van het eerste uur.

Begin jaren negentig rommelde het in de Oegstgeester politiek behoorlijk. Het zo rustige dorp, waar VVD en CDA sinds jaren een ruime meerderheid in de raad hadden werd door onenigheid verscheurd. Er zou een nieuw raadhuis moeten komen en het winkelcentrum aan de Lange Voort moest een opknapbeurt hebben. Een groep verontruste burgers organiseerden zich en werd later Leefbaar Oegstgeest (LO). Ook binnen de PvdA en GroenLinks waren er veranderingen op til. Zo zou PvdA wethouder Ton Kohlbeck zich na 20 jaar terugtrekken uit de politiek. Van deze 20 jaar was Ton Kohlbeck 14 jaar wethouder. Hij staat nu overigens opnieuw op de kandidatenlijst van PrO voor de verkiezingen van 21 maart a.s.

In het toch redelijk behoudende Oegstgeest, kwam steeds sterker de gedachte op dat het goed zou zijn de progressieve krachten te bundelen. Dit ook als tegenwicht tegen het meer conservatieve LO, nu met de naam Hart voor Oegstgeest.

Grote gangmaker achter de totstandkoming van Progressief Oegstgeest was de latere wethouder Guus van Elsen. Hij benadrukte dat het in de politiek niet alleen gaat om gelijk hebben, maar ook om gelijk te krijgen. En daarvoor moet je een machtspositie verwerven. En ook: waarin verschillen PvdA en GroenLinks op het lokale niveau nu eigenlijk van mening? Bij landelijke issues mogen die verschillen er zijn, maar in de gemeentepolitiek zijn die toch minimaal. En zo was het en is het nog steeds.

In 1993 sloten GroenLinks en PvdA een samenwerkingsovereenkomst. Werd eerst nog gesproken over louter een lijstverbinding, al snel werd besloten tot de oprichting van een gezamenlijke lokale partij. Uniek in Nederland. Want Progressief Oegstgeest is meer dan alleen de partij van PvdA en GroenLinks. Ook als men helemaal niets met deze landelijke partijen heeft, kan men toch lid worden. PrO is er voor iedereen, die zich zelf meer als progressief dan als conservatief beschouwt en het programma van de partij onderschrijft.

Zo biedt zij tevens een alternatief voor stemmers op partijen, zoals de Dierenpartij, de SP en de ChristenUnie, die wel aan de landelijke verkiezingen deelnemen maar in Oegstgeest niet aan de gemeenteraadsverkiezingen.

In de eerste jaren van haar bestaan heeft PrO, mede door de bevlogen wethouder van Elsen, tal van punten voor elkaar gekregen: verbeteringen in het verkeerssysteem (veel fietspaden en rotondes), de oprichting van een milieudienst, de milieustraat en de milieuvriendelijke ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Poelgeest. Ook op het sociale vlak zijn er veel verbeteringen doorgevoerd.

Na wethouder van Elsen, was het Rianne Meester, die voor PrO in het college zat. Zij heeft onder andere de goed verlopen woningbouwrenovatie in de Bloemenbuurt mogelijk gemaakt en een belangrijke basis gelegd voor het latere Rhijngeest.

In de raadsperiode 1998-2002, bleek dat D66 in veel opzichten dezelfde opvattingen had over wat er goed was voor Oegstgeest. D66 had toen in de raad slechts één zetel.

En ook bij deze partij sprak het aan de krachten te bundelen. In de daaropvolgende raadsperiode vanaf 2003 sloot D66 zich aan bij PrO.

Samen sterk. En dat was ook zo. Het leverde in alle volgende raadsperiodes tot 2014 plekken op in het college van burgemeester en wethouders en een krachtig progressief geluid in de gemeenteraad. Opnieuw zijn tal van zaken bereikt. Wethouders Lia de Ridder, Betty van Oortmersen en later Johanna Haanstra hebben elk hun sporen verdiend. Zo werd vooral door toedoen van deze PrO politici de impasse rond de bouw van Nieuw Rhijngeest doorbroken, de financiële situatie van ons dorp verbeterd, de Leo Kannerschool en het DOK tot stand gebracht en het verenigingsleven krachtig gestimuleerd.

In 2014 besloot D66 om het samenwerkingsverband te verlaten. Belangrijke overweging was dat het landelijk met D66 erg goed ging en men als zelfstandige partij ook in Oegstgeest wel eens veel stemmen zou kunnen halen.

De in PrO achterblijvende partijen waren over dit opportunisme, begrijpelijkerwijs, erg ongelukkig. Resultaat van deze actie was uiteindelijk dat zowel D66 als Progressief Oegstgeest in de oppositie belandden en de conservatieve meerderheid (met slechts één zetel meer) weer aardig de dienst kon uitmaken.

Onder leiding van fractievoorzitter Tim van Tongeren heeft PrO desondanks vanaf 2014 tot nu, nog veel voor elkaar kunnen krijgen. De hoofdpunten van PrO (sociaal, duurzaam en open), waren ook in de afgelopen periode sterke ankerpunten in de vaak gewonnen discussies over het behoud van het sociale karakter van ons dorp, de aandacht voor duurzaamheid en de open en op samenwerking gerichte opstelling naar de regio.

Maar toch. Het zou goed zijn, als dit jubileumjaar van Progressief Oegstgeest bekroond wordt met extra zetels bij de raadsverkiezingen en met opnieuw een plek in het college.

Er staan weer nieuwe en vooral veel jonge kandidaten op de lijst. Progressief Oegstgeest is na 25 jaar nog springlevend en goed voor Oegstgeest. Later in dit jaar zullen er rond het jubileum van PrO nog diverse activiteiten georganiseerd worden.

Anton van Kempen,

Voorzitter bestuur Progressief Oegstgeest