Wijkbezoek Poelgeest

Deze week zijn we begonnen met onze campagne voor een sociaal, duurzaam en open Oegstgeest. Met ons wijkbezoek aan Poelgeest hebben we veel mensen kunnen spreken over wat ze bezighoudt. Wij met PrO zien het als onze politieke uitdaging om komende jaren passend beleid aan te reiken. Veel verschillende zaken …

Onze nieuwe lijst in de media

Onze lijsttrekker, Melanie van Driel, is geïnterviewd door Sleutelstad.nl. Luister hier het interview terug:   Ook in het Leidsch Dagblad een mooi stuk over onze nieuwe lijsttrekker: Leidsch Dagblad – Melanie van Driel (25) lijsttrekker PrO   Diverse media hebben ons persbericht van de nieuwe lijst en lijsttrekker gepubliceerd. Zie …

Team PrO

TEAM PrO IS BEKEND! PROGRESSIEF OEGSTGEEST STELT KANDIDATENLIJST VAST Persbericht   Progressief Oegstgeest (PrO) is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. Afgelopen maandag hebben veel leden van PrO de sneeuw getrotseerd en op een Algemene Ledenvergadering met enthousiasme ingestemd met een door de kandidatencommissie voorgestelde kandidatenlijst. Al eerder …

Tim van Tongeren stopt

Aldus de kop boven een kort artikeltje in het Leids Dagblad van zaterdag 2 december. Al eerder gaf Tim in de laatste twee algemene ledenvergaderingen van onze partij te kennen dat hij na de komende verkiezingen in maart 2018, niet weer opnieuw zou opteren voor een raadslidmaatschap. Dit is nu …

Tim van Tongeren over het voormalig MEOB-terrein

Donderdag 30 november presenteerde het Consortium A44 in het gemeentehuis zijn plannen voor het voormalig MEOB-terrein. Het moet omgevormd worden tot bedrijventerrein De Boeg. Progressief Oegstgeest heeft zich er hard voor gemaakt hier terrein van te maken geheel gericht op duurzaamheid, in navolging van het thematische Bio Science Park. Zo’n …

Het PrOgramma staat vast!

Op de goed bezochte ALV van 15 november hebben de leden van Progressief Oegstgeest het programma voor de komende raadsverkiezingen vastgesteld. De vergadering bleek tamelijk eensgezind over de tal van amendementen die tevoren waren ingediend. De meeste amendementen waren nuttige aanvullingen en konden al rekenen op een positief advies van …